Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Hà Tĩnh 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Tĩnh được Hoatieu cập nhật và chia sẻ sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích để các bạn học sinh đối chiếu kết quả với bài làm của mình. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 tỉnh Hà Tĩnh có đáp án.

Lưu ý: Hoatieu sẽ sớm cập nhật đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2021 của tỉnh Hà Tĩnh ngay sau kì thi kết thúc.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021

MÃ ĐỀ 02

Part 1

1.Surface2.World3.Directions4. Railways5.forget
6.words7.knowledge

Part 2

8. B9. A10. C11. C12. A

Part 3

13. B14. A15. C16. A17. D

Part 4

18. A19.D20.C21.B22.D23.B24.C25.B
26.A27.C28.B29.A30.D

Part 5

31.A32.B33.D34.A35.D

Part 6

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh 2020

Đề thi vào lớp 10 môn anh hà tĩnh

17. He asked me if I would take the dog for a walk.

18. This road will be repaired next month.

19. Tourists ought not to be allowed to feed the animals at the zoo.

20. They haven't called me for a month.

21. We used more electricity than they did.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.831