Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2022 - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Bình Thuận chính thức được bắt đầu từ ngày 8/6/2022. Đây là năm thứ 2 tỉnh tổ chức chung một kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên và không chuyên. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Bình Thuận có gợi ý đáp án chi tiết sẽ giúp các thí sinh tham khảo và đối chiếu kết quả với bài làm của mình sau khi kì thi kết thúc.

1. Đáp án đề thi vào 10 năm 2022 môn Anh tỉnh Bình Thuận

 Đáp án đề thi vào 10 năm 2022 môn Anh tỉnh Bình Thuận

2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2022

3. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bình Thuận

4. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bình Thuận

1.D2.C3.A4.C5.D6.B7.A8.B9.A10.D
11.B12.C13.D14.C15.B16.D17.B18.B19.A20.B
21.A22.D

Task 1

23.T

24.T

25.F

26.T

Task 2

27. Rising temperatures might cause plants and animals to become extinct.

28. Yes, it is.

Question 29-30:

29. impression

30. inspired

Question 31-32:

31. Would you like to go to the park with me?

32. Because of COVID-19, a lot of schools in the world have to close.

Question 33-36:

33. I could speak English well

34. he had to wear face masks in public

35. met her family for two months

36. prevented the Mid-Autumn Festival from taking place

Or: was the reason for which the Mid-Autumn Festival didn't take place

5. Lịch thi vào lớp 10 năm 2022 Bình Thuận

Lịch thi vào lớp 10 THPT Không chuyên và THPT Chuyên tại Bình Thuận năm học 2022 - 2023 được tổ chức trong 3 ngày: 8/6; 9/6 và 10/6.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

8h00: Họp lãnh đạo, thư ký, bảo vệ và phục vụ HĐCT.

07/6/2022

SÁNG

8h00: Họp toàn thể HĐCT để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi (Vận dụng theo Quy chế thi THPT hiện hành), Lịch thi.

08/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13h55

14h00

09/6/2022

SÁNG

Toán

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Vật lý (HS2);

Hóa học (HS2); Lịch sử (HS2).

150 phút

13h55

14h00

10/6/2022

SÁNG

Toán (HS2); Ngữ văn (HS2);

Sinh học (HS2).

150 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh (HS2)

Tin học (HS2); Địa lý (HS2).

150 phút

13h55

14h00

11/6/2022

Dự phòng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.057
0 Bình luận
Sắp xếp theo