Cho vay nặng lãi 2021 mức phạt ra sao?

Vay nặng lãi hiện đang rộ lên như một "nghề" làm giàu nhanh chóng. Thế nhưng nếu theo "nghề" này thì bạn đã vi phạm pháp luật.

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc quy định pháp luật về "Mức phạt cho vay nặng lãi 2021" tại Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015. 

Cho vay nặng lãi 2021 mức phạt ra sao?

1. Thế nào là cho vay nặng lãi?

Cho vay nặng lãi là việc một người cho người khác vay với lãi suất cao hơn lãi suất quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 dưới đây:

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

=> Việc cho vay với lãi suất cao hơn 20%/năm thì được xem là cho vay nặng lãi

2. Lãi suất bao nhiêu là cho vay nặng lãi?

Theo quy định về mức lãi suất tại điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 thì lãi suất cao 8,35%/thánghơn 20%/năm thì được xem là cho vay nặng lãi

3. Xử phạt hành chính hành vi cho vay nặng lãi

Người nào có hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử phạt theo mức phạt tại điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

...
d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay.

=> Lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được công bố theo Quyết định 2868/QĐ-NHNN là 9%/ năm tức 0.75%/ tháng, lãi suất tối đa mà các bên có thể thỏa thuận là 150% của lãi suất đó tức là không quá 1.125%/tháng

=> Như vậy những người cho vay với lãi suất từ 5%/tháng sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

4. Cho vay nặng lãi có phạm tội không?

Cho vay nặng lãi có phạm tội không?

Tội cho vay nặng lãi trong bộ luật hình sự được quy định như thế nào?

Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

=> Cho vay nặng lãi để trở thành tội phạm cần có đủ 2 yếu tố:

  • Lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự (tức 8,35%/tháng)
  • Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng

5. Tội cho vay nặng lãi 2021

=> Tội cho vay nặng lãi có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức lãi suất cho vay và khoản tiền thu được từ hành vi cho vay đó.

Nếu đủ 2 yếu tố cấu thành tội phạm ở mục 4 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu không thuộc trường hợp này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức phạt tại mục 3

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho các bạn quy định pháp luật về Mức phạt hành vi cho vay nặng lãi 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hình sự, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
5 377