Các loại sổ sách của Tổng phụ trách và Liên đội

Tổng phụ trách đội, Liên đội cần có những sổ sách gì theo quy định của Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT?

Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Các loại sổ sách của Tổng phụ trách và Liên đội theo quy định mới nhất tại Thông tư 28.

Quy định về các loại sổ sách của Tổng phụ trách và Liên đội

Các loại sổ sách của Tổng phụ trách và Liên đội

1. Các loại sổ sách của Tổng phụ trách đội

Điều 21 Thông tư 28 quy định về Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục yêu cầu Tổng phụ trách đội phải có Sổ công tác đội.

Cụ thể, sổ Tổng Phụ trách gồm 9 phần :

 • Chương trình kế hoạch hoạt động

- Chương trình năm học

- Kế hoạch hoạt động chi tiết của các tháng, các đợt thi đua, kết quả đạt được.

 • Các loại số liệu thống kê của liên đội từ đầu năm học.
 • Các loại danh sách : BCH liên đội, chi đội trưởng, lớp trưởng, phụ trách chi đội, đội sao đỏ, đội tuyên truyền măng non, đội phát thanh măng non, Sao nhi đồng, phụ trách sao ...
 • Công trình măng non : ghi tên công trình, thời gian thực hiện, xếp loại.
 • Hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội ...
 • Kế hoạch nhỏ: kết quả đạt được ...
 • Nội dung, kết quả các đợt thi đua
 • Danh sách nhận giải thưởng các loại
 • Các công tác khác

2. Các loại sổ sách của Liên đội

Sổ sách của Liên đội gồm các loại sau:

 • Sổ theo dõi tổ chức:

- Ghi sơ đồ tổ chức + danh sách BCH liên đội, số lượng các chi đội ( BCH chi đội và đội viên ).

- Danh sách các đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non, đội thiếu niên chữ thập đỏ ....

- Ghi một số kết quả đạt tiêu chuẩn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, cháu ngoan Bác Hồ, chi đội mạnh ....

 • Sổ kế hoach hoạt động :

Ghi những nghị quyết , kế hoạch hoạt động trong năm học, từng tháng, theo chủ điểm và kết quả các đợt hoạt động của liên đội.

 • Sổ theo dõi thi đua :

- Theo dõi thi đua tuần

- Nội dung và kết quả các đợt thi đua theo chủ điểm trong năm.

 • Sổ biên bản họp BCH Liên đội :

Ghi biên bản họp BCH liên đội

 • Sổ truyền thống :

Ghi những thành tích lớn của liên đội, các điển hình xuất sắc, các sự kiện quan trọng, các hình thức đã được khen thưởng.

 • Sổ thu, chi quỹ đội :

- Ghi kết quả thu kế hoạch nhỏ, các khoản thu khác

- Ghi các khoản chi ( có chứng từ cụ thể )

 • Sổ biên tập phát thanh măng non :

- Danh sách đội phát thanh măng non

- Nội dung chương trình và thời gian phát thanh.

 • Sổ biên bản sinh hoạt các CLB học tập :

- Danh sách đội viên tham gia sinh hoạt các CLB học tập và người phụ trách, hướng dẫn.

- Ghi nội dung sinh hoạt của các CLB học tập.

 • Sổ hoạt động đội tuyên truyền măng non :

- Danh sách đội tuyên tryuền măng non

- Kế hoạch hoạt động của đội

- Nội dung tuyên truyền.

 • Sổ theo dõi hoạt động của đội thiếu niên chữ thập đỏ :

- Danh sách đội thiếu niên chữ thập đỏ

- Kế hoạch hoạt động và kết quả đạt được.

 • Sổ theo dõi kết quả triển khai thực hiện các chuyên hiệu rèn luyện đội viên :

- Thời gian triển khai, kết quả đạt được từng chuyện hiệu.

Trên đây Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Các loại sổ sách của tổng phụ trách đội và liên đội. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài liên quan:

Đánh giá bài viết
1 130