Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con là giấy tờ cần thiết khi tiến hành thủ tục cha mẹ nhận con cái và ngược lại, nhất là trong trường hợp hai bên đều tự nguyện tiến hành, theo quy định của pháp luật, ban hành theo Thông tư 15/2015/TT-BTP.

Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con mới nhất

1. Thủ tục nhận cha, mẹ, con

Thẩm quyền thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 43 Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con được xác định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa:

+ Công dân Việt Nam với người nước ngoài;

+ Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

+ Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

+ Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài;

+Giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam

Giấy tờ cần chuẩn bị

Khi thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con, mọi người cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:

- Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con (theo mẫu)

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con (Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP):

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định trong nước hoặc nước ngoài xác định quan hệ cha con, mẹ con

+ Thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con

+ Văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng

Khi đến thực hiện thủ tục, người yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thời hạn giải quyết

Khi người yêu cầu nộp đủ các loại giấy tờ nêu trên thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng, không có tranh chấp thì sẽ cấp trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Nếu cần phải xác minh, kiểm tra lại thì thời hạn kéo dài cũng không quá 5 ngày làm việc.

2. Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, conMẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể Mẫu tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi(1):....................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Dân tộc: .......................................................Quốc tịch:.......................................

Nơi cư trú(2):......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):.............................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:........................................

Họ, chữ đệm, tên:................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú (2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):............................................................................................

Là ........................của người có tên dưới đây:.....................................................

Họ, chữ đệm, tên:...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Dân tộc: ........................................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú(2):.....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):............................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

Làm tại...........................ngày ............tháng............năm............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..............................

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)

Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................
.................................................................
.................................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 18.665
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo