Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4 năm 2024 mới cập nhật

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là mẫu dành cho giáo viên cốt cán lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp là các giáo viên đại trà tập huấn, bồi dưỡng, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sau đây là Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Nội dung mẫu kế hoạch đúng chuẩn sẽ bao gồm các hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện chi tiết, người phối hợp (Giảng viên SP, hiệu trưởng, tổ trưởng CM)... Giáo viên chỉ cần tải file Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp giáo viên đại trà mô đun 4 về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung rất nhanh chóng, thuận tiện.

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp Module 4 mới cập nhật 2024

1. Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4

TT

Hoạt động

Kết quả cần đạt

Thời gian thực hiện (Từ… đến…)

Người phối hợp (GVSP, HT, TTCM)

1

Chuẩn bị học tập

1.1

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 3

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.2

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 4

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.3

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 5

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.4

Tiếp nhận danh sách GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công phụ trách mô đun 9

GV/CBQLCSGDPT đại trà (điền số lượng do sở GDĐT phân công)

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.5

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (

/36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel hoàn thành thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống LMS, truy cập học liệu mô đun 3 thành công hoặc/và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng. Lưu ý: số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được cấp quyền tham gia học tập có thể nhỏ hơn số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công, hoặc chưa có, tùy theo việc Sở ký kết thỏa thuận với nhà cung ứng LMS)

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.6

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 4 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS

100% (..../36) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 4 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.7

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 5 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS

0% (.../0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 5 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày .......

đến ngày..........

1.8

Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học mô đun 9 (tùy theo lựa chọn) trên hệ thống LMS

0% (.../0) GVPT/CBQLCSGDPT đại trà được cấp quyền tham gia học tập trên LMS của Viettel đăng ký tự học, truy cập học liệu mô đun 9 thành công hoặc/ và nhận được tài liệu bản in (đối với GVPT/CBQLCSGDPT ở vùng khó tiếp cận CNTT); (điền số lượng).

Từ ngày .......

đến ngày..........

2

Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 3, mô đun 4, 5 và mô đun 9

2.1

Hỗ trợ trên hệ thống LMS của Viettel: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm, các trao đổi, hỗ trợ khác ngoài việc hoàn thành mô đun trên hệ thống học tập

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (.../36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các lớp học ảo, tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống LMS của Viettel với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; (điền số lượng được cấp quyền tham gia học tập trên hệ thống LMS)

% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CBQLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

Từ ngày .......

đến ngày..........

2.2

Các hoạt động hỗ trợ trực truyến khác, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

(Ghi rõ tên hoạt động hỗ trợ trực tuyến khác, không trên hệ thống LMS của Viettel, cần chèn thêm các dòng phụ)

100% (..../36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động trực truyến khác, được giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến, các nhóm group chat, zalo, trao đổi qua email, các lớp học ảo…, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).

% thắc mắc (thắc mắc ước tính) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

Từ ngày .......

đến ngày..........

2.3

Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường (bao gồm cả các hỗ trợ liên quan đến quá trình học tập mô đun và các hỗ trợ phát triển nghề nghiệp tại chỗ, liên tục khác trong năm)

(Ghi rõ tên hoạt động, có thể chèn thêm các dòng phụ)

100% (.../36) GVPT/CBQLCSGDPT được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp, dự giờ - sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn khác, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. (Điền số lượng GVPT/CBQLCSGDPT được phân công hỗ trợ).

% thắc mắc (thắc mắc ước tính) của GVPT/ CBQLCSGDPT được GVPTCC/CB QLCSGDPTCC giải đáp trong tuần với chất lượng chuyên môn cao.

% thắc mắc (điền số lượng thắc mắc ước tính) được GVSPCC/ GVQLGDCC giải đáp trong tuần (Đội ngũ cốt cán, trong trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT, cần chuyển để nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên sư phạm để đảm bảo 100% các thắc mắc của GVPT/ CBQLCSGDPT được phân công được giải đáp trong tuần).

Từ ngày .......

đến ngày..........

3

Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng

3.1

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 3

100% (..../36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.2

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 3

100% (..../36) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC Không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 4

100% (..../36) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm .

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.4

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 4

100% (...../36) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.5

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 5

0% (..../0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.6

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 5

0% (...../0) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.7

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun 9

0% (..../0) GVPT/CBQLCSGDPT (điền số lượng tham gia học tập trên hệ thống LMS) hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm mô đun.

Từ ngày .......

đến ngày..........

3.8

Chấm bài tập hoàn thành mô đun 9

0% (..../0) bài tập hoàn thành mô đun được chấm (điền số lượng bằng với số lượng GVPT/CBQLCSGDPT tham gia học tập mô đun).

GVSPCC/GVQLGDCC nhận xét cách chấm 3 bài hoàn thành mô đun của mỗi GVPTCC/CBQLCSGDPTCC chịu trách nhiệm hướng dẫn.

*Chú ý: GVSPCC/GVQLGDCC không làm thay đổi kết quả chấm bài của GVPTCC/CB QLCSGDPTCC, không phê duyệt kết quả hoàn thành mô đun bồi dưỡng của GVPT/CBQLCSGDPT.

Từ ngày .......

đến ngày..........

4

Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng

4.1

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 3

100% (..../36) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 3.

Từ ngày .......

đến ngày..........

4.2

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 4

100% (..../36) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 4.

Từ ngày .......

đến ngày..........

4.3

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 5

0% (..../0) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 5.

Từ ngày .......

đến ngày..........

4.4

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát cuối mô đun 9

0% (..../0) (điền số lượng hoàn thành mô đun bồi dưỡng) GVPT/ CBQLCSGDPT hoàn thành khảo sát cuối mô đun 9.

Từ ngày .......

đến ngày..........

4.5

Đôn đốc, hỗ trợ GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành phiếu khảo sát về chương trình bồi dưỡng năm 2024

100% (..../36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT hoàn thành 03 mô đun BDTX năm 2021 hoàn thành Khảo sát về chương trình BDTX năm 2021

Từ ngày .......

đến ngày..........

5

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

5.1

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 3 trên hệ thống LMS

100% (..../36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

Từ ngày .......

đến ngày..........

5.2

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 4 trên hệ thống LMS

100% (..../36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

Từ ngày .......

đến ngày..........

5.3

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 5 trên hệ thống LMS

0% (.../0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

Từ ngày .......

đến ngày..........

5.4

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun 9 trên hệ thống LMS

0% (..../0) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel) hoàn thành mô đun (Đạt)

Từ ngày .......

đến ngày..........

5.5

Xác nhận hoàn thành 03 mô đun bồi dưỡng năm 2024

100% (..../36) (điền số lượng) GVPT/CBQLCSGDPT tham gia bồi dưỡng trên hệ thống LMS của Viettel hoàn thành mô đun (Đạt)

Từ ngày .......

đến ngày..........

2. Gợi ý học tập mô đun 4.0

Tham khảo tài liệu học tập, gợi ý đáp án trắc nghiệm, tự luận, bài tập cuối khóa module 4 tại đường link:

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới thầy cô và các bạn Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 4. 

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 5.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo