Thủ tục và hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2017

Thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Đối tượng phải quyết toán thuế, hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là những nội dung cơ bản mà người nộp thuế cần phải nắm rõ. Thời hạn nộp thuế TNCN hàng năm là trước ngày 31/3. Mời các bạn cùng tham khảo để hoàn thành công việc quyết toán thuế TNCN 2016.

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2017

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

hoatieu.vn xin cập nhật thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế TNCN

1. Đối tượng phải quyết toán

 • Có số thuế phải nộp thêm
 • Có thuế nộp thừa yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế.

2. Hồ sơ khai thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có)_Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
 • Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)_Bản chụp.
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

3. Nơi nộp hồ sơ (tại thời điểm quyết toán thuế)

3.1 Cơ quan thuế (Cục thuế hoặc Chi cục thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập)

 • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.2 Cục thuế

 • Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.
 • Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

3.3 Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)

 • Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
 • Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
 • Cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

(Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi thì được lựa chọn một nơi để quyết toán thuế).

4. Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 31/3/2017

Nội dung nêu trên được Chi cục thuế Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thông báo vào ngày 10/2/2017.

Mời các bạn tải Toàn văn tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016.

Đánh giá bài viết
1 2.394
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo