Phiếu báo cáo rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Phiếu báo cáo rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 là mẫu dùng để thống kê thông tin lao động của những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhằm làm cơ sở nhận trợ cấp từ Chính phủ.

1. Công tác rà soát tình hình lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Hoạt động này nhằm thực hiện văn bản số 318/TLĐ ngày 8/4/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc cung cấp tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương rà soát, báo cáo số liệu tổng hợp về tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 về LĐLĐ Thành phố vào các ngày 15 và 30 hàng tháng cho đến hết tháng 6/2020. Số liệu thống kê lần đầu tính đến hết ngày 5/4/2020 gửi về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách- Pháp luật trước 17h00 ngày 15/4/2020.

Đây sẽ là sơ sở để LĐLĐ Thành phố hỗ trợ và đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với người lao động và đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19.

Do đó, LĐLĐ yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm về số liệu, thông tin báo cáo đồng thời lưu ý số liệu tổng hợp báo cáo hàng ngày qua tổ công tác của LĐLĐ Thành phố vẫn thực hiện bình thường.

2. Phiếu báo cáo rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Phiếu báo cáo rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BÁO CÁO

Rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:………………………………………………………………

Địa chỉ:...................................Email:..................................; Số điện thoại liên hệ:...........

2.Ngày thành lập doanh nghiệp/đơn vị:……………………………………………….....

3. Mã số đăng ký kinh doanh: …………………………………………………..………..

4. Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu x vào ô trống):

- DN nhà nước - DN ngoài nhà nước -DN có vốn đầu tư nước ngoài

- Hợp tác xã - Hộ kinh doanh cá thể

5. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:.....……………………………………...

6. Tổng số lao động tại thời điểm ngày 01/02/2020:.......................người

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19

1.Số lao động tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đơn vị tính: Người

STT

Nôi dung

Tháng 4

Tháng 5

(Dự kiến)

Tháng 6

(Dự kiến)

1

Số lao động tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương

2

Số lao động tạm thời nghỉ việc không hưởng lương

Tổng cộng

Lưu ý: Chỉ thống kê đối tượng tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương hoặc nghỉ việc không hưởng lương khi có đủ điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020;

- Có văn bản thoả thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

2. Người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đơn vị tính: Người

STT

Nôi dung

Tháng 4

Tháng 5

(Dự kiến)

Tháng 6

(Dự kiến)

1

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc dưới 3 tháng bị chấm dứt HĐLĐ

2

Số lao động tham gia BHTN dưới 12 tháng bị chấm dứt HĐLĐ

Tổng cộng

Lưu ý: Chỉ thống kê các trường hợp đã ký kết HĐLĐ hoặc HĐLV trước thời điểm 01/4/2020, đang tham gia BHXH bắt buộc và chấm dứt trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 không bao gồm các trường hợp: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

....., ngày........tháng........năm 2020

Đại diện doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 308
0 Bình luận
Sắp xếp theo