Bài tập cuối khóa module 4 Vật lý THPT

Bài tập cuối khóa module 4 Vật lý THPT là mẫu thầy cô phải xây dựng và nộp lên hệ thống phục vụ quá trình tập huấn module 4. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Nội dung module 4 đó là: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”

Bài tập cuối khóa module 4 Vật lý Trung học cơ sở được Hoatieu.vn sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức tập huấn.

Nguồn sưu tầm: Youtube PCT CHANNEL

Hướng dẫn hoàn thành Module 4 Vật lý THPT

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG ……

TỔ BỘ MÔN: VẬT LÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày … tháng … năm …..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN VẬT LÍ, LỚP 10

(Năm học 2021 - 2022)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 10; Số học sinh: 450; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 300

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 14; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 5; Trên đại học: 9

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 13; Khá: 1; Đạt: 0.; Chưa đạt: 0

II. Thiết bị dạy học:

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

Bộ thí nghiệm về chuyển động thằng đều, thẳng biến đổi đều

8

- Thí nghiệm xác định độ dịch chuyển - thời gian của 1 vật chuyển động thẳng, từ đó vẽ

đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của vật

2 bộ hỏng, cần mua thay thế

(viên bi thép).

- Thực hành đo tốc độ (của chuyển động thẳng đều).

- Thí nghiệm khảo sát vận tốc theo thời gian

trong chuyển động thẳng, từ đó vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian và xây dựng khái niệm gia tốc

Cho viên bi thép chuyển động, đặt đồng hồ đo thời gian chế độ MODE

A hoặc MODE B

2

Thí nghiệm rơi tự do (MC964)

6

Thực hành đo gia tốc rơi tự do

3

Lực kế loại 5N

15

Thí nghiệm minh họa/khảo sát định luật 3

Newton

Phương án móc 2

lực kế với nhau

4

Bộ thí nghiệm tổng hợp 2 lực đồng quy

6

Thí nghiệm minh họa tổng hợp hai lực đồng

quy

5

Bộ thí nghiệm tổng hợp 2 lực song song

6

Thí nghiệm khảo sát tổng hợp hai lực song

song cùng chiều

6

Bộ thí nghiệm lực đàn hồi

6

Thí nghiệm về sự biến dạng kéo, nén

Thí nghiệm khảo sát mối liên hệ lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo

7

Thí nghiệm quy tắc mô men lực

6

Thí nghiệm khảo sát tác dụng làm quay của

lực, quy tắc mô men lực.

8

Xe đo có tích hợp cảm biến vị trí, cảm biến lực14

6

- Thí nghiệm khảo sát độ dịch chuyển – thời gian, vận tốc – thời gian

- Thí nghiệm thực hành đo gia tốc rơi tự do, xác

định tốc độ.

- Thí nghiệm minh họa định luật bảo toàn động lượng của vật trước và sau va chạm đàn hồi.

Chưa có

9

Dụng cụ nghiệm lại định luật bảo toàn

năng lượng

6

Thí nghiệm minh họa định luật bảo toàn

năng lượng

Chưa có

10

Bộ tranh ảnh, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ sao; mô hình mô tả: hệ Nhật tâm; hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều; dụng cụ xác định vị trí sao Bắc cực.

Tài liệu đa phương tiện về

hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều;

6

Dạy chuyên đề Trái Đất và bầu trời

Chưa có

11

Tài liệu đa phương tiện về một số ứng

dụng vật lí trong y học

6

Dạy học chuyên đề Vật lí trong một số ngành

nghề

Chưa có

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng thí nghiệm Vật lí

02

Sử dụng dạy học và thực hành thí nghiệm, để các

thiết bị, trải nghiệm trong môn học.

2

Phòng đa năng

01

Sử dụng dạy học, hội giảng

Kết nối internet, hệ thống âm

Để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 3.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo