Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho là mẫu bản báo cáo tổng hợp tồn kho của đơn vị doanh nghiệp, mẫu báo cáo được kiểm soát định kỳ số lượng hàng hóa tồn kho theo tháng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin vật tư, hàng hóa tồn kho, số lượng tồn đầu kỳ, cuối kỳ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho tại đây.

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS

Mẫu số S08-DNN: Thẻ kho (sổ kho)

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho như sau:

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO

Tháng:........................................

Loại:...........................................

Vật tư hàng hóaĐầu kỳNhập khoXuất khoCuối kỳ
TênSLTTSLTTSLTTSLTT
Cộng theo loại
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 21.675
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo