Tài liệu tập huấn môn Giáo dục công dân 8 bộ Cánh Diều

Tài liệu tập huấn sử dụng SGK mới lớp 8 môn GDCD

Tài liệu tập huấn môn Giáo dục công dân 8 bộ Cánh Diều - Tài liệu tập huấn sách giáo khoa mới lớp 8 Cánh Diều là một trong những tài liệu quan trọng giúp các thầy cô hiểu rõ hơn về cấu trúc sách GDCD lớp 8 Cánh Diều cũng như những đổi mới về phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới để từ đó truyền tải nội dung chương trình môn học tốt nhất cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết file tài liệu tập huấn sách GDCD 8 Cánh Diều pdf, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Tài liệu tập huấn sử dụng SGK mới lớp 8 môn GDCD

Tài liêu tập huấn sử dụng sách giáo khoa Giáo dục công dân 8

Lưu ý: Nội dung chi tiết file tập huấn SGK mới lớp 8 môn GDCD bộ Cánh Diều mời các bạn xem Tại Đây.

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, môn Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp
luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản: Đạo đức và Giáo dục công dân là các môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế. Những nội dung này định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi; mang tính ứng dụng, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông của học sinh; được lồng ghép với nội dung giáo dục đạo đức và kĩ năng sống, giúp học sinh có nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, những học sinh có định hướng theo học các ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật,... hoặc có sự quan tâm, hứng thú đối với môn học được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về kinh tế, pháp luật và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

.............................

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều lớp 8 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 567
0 Bình luận
Sắp xếp theo