Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Vật lý THPT

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Vật lý THPT bao gồm học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Vật lý và mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học giúp giáo viên hoàn thành mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất.

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Vật lý Trung học phổ thông chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô giáo lấy ý tưởng hoàn thành bài.

Đáp án mô đun 9 môn Vật lý THPT


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA

Trường: ……………

Tổ: …………………..

Họ và tên giáo viên: …………………

TÊN BÀI DẠY: ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON

Môn: Vật lí; lớp 10

Thời gian thực hiện: 2 tiết

KIẾN THỨC HOẶC NỘI DUNG TRỌNG ĐIỂM

- Định luật 3 Newton, ví dụ minh họa về biểu hiện của định luật 3 Newton trong thực tiễn.

- Các bài toán về hiện tượng va chạm và chuyển động bằng phản lực.

MỤC TIÊU DẠY HỌC

Năng lực

Yêu cầu cần đạt (YCCĐ)

Mã hoá YCCĐ

1.1. Năng lực đặc thù

Nhận thức vật lí

Phát biểu và viết được biểu thức của định luật 3 Newton.

VL1.1

Nêu được ví dụ minh họa định luật 3 Newton.

Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí

Đặt được câu hỏi nghiên cứu về mối quan hệ giữa tác dụng và phản tác dụng.

VL2.1

Đề xuất được giả thuyết về mối quan hệ giữa tác dụng và phản tác dụng.

VL2.2

Thảo luận nhóm để thiết kế được phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết với sự hỗ trợ của CNTT (Thí nghiệm kĩ thuật số).

VL2.3

Tiến hành thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa tác dụng và phản tác dụng, thu thập dữ liệu và rút ra được kết luận từ kết quả thí nghiệm.

VL2.4

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Vận dụng được định luật 3 Newton để giải thích các hiện tượng và giải các bài tập về va chạm và chuyển động bằng phản lực trong thực tiễn.

VL3.1

1.2. Năng lực chung

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh minh họa để trình bày ý tưởng và thảo luận về phương án thí nghiệm khảo sát định luật 3 Newton.

GT-HT

1.3. Phẩm chất

Chăm chỉ

Tích cực tìm tòi, sáng tạo trong thảo luận nhóm để thiết kế phương án thí nghiệm khảo sát định luật 3 Newton.

CC

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Loại thiết bị dạy học và học liệu

GV

HS

Thiết bị dạy học

Thiết bị CNTT, phần mềm

Google Forms.

Padlet: Tổ chức hoạt động nhóm, lưu giữ sản phẩm của học sinh và các tài liệu học tập.

Plickers: kiểm tra đánh giá.

Dojo quản lí lớp học:

Powerpoint: Thiết kế bài dạy và tổ chức dạy học

Website: http://ephysics.hcmue.edu.vn:4000

Phần mềm Phys-ISE hỗ trợ TNTTTMH.

Hai bộ cảm biến lực – gia tốc kết nối máy tính không dây.

Điện thoại thông minh (hoặc máy vi tính kết nối Internet).

Padlet,

Plickers Cards.

Học liệu

Học liệu số

4 đoạn phim về sự va chạm giữa 2 vật.

Va chạm xiên tâm đàn hồi giữa 2 viên bi cùng khối lượng, cùng phương.

Va chạm đàn hồi giữa hai vật cùng khối lượng, khác phương.

Va chạm đàn hồi giữa hai vật khác khối lượng, khác phương.

Học liệu khác

Phiếu học tập 1, 2, 3, 4.

Thanh ray; Xe động lực; Bộ các vật nặng có khối lượng khác nhau.

Để xem đầy đủ nội dung Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Vật lý THPT, mời bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 7.581
0 Bình luận
Sắp xếp theo