Nếu 242=66, 172=89, 904=94, 527=79 thì 636=?

Nếu 242=66, 172=89, 904=94, 527=79 thì 636= bao nhiêu? Câu hỏi Toán mẹo luôn là đề bài thú vị cho các em học sinh giúp nâng cao khả năng tính toán nhanh nhạy. Đề bài này bạn đã có câu trả lời chưa? Cùng HoaTieu.vn tìm hiểu đáp án chi tiết nhé.

1. Nếu 242=66, 172=89, 904=94, 527=79 thì 636=?

Câu hỏi: Nếu 242=66, 172=89, 904=94, 527=79 thì 636= bao nhiêu? 

- Đáp án: C. 99

- Cách giải bài toán:

Quy luật của bài toán: Ở số thuộc về bên phải, chữ số hàng chục sẽ bằng tổng chữ hàng trăm và chữ số hàng chục của số bên trái, chữ số hàng đơn vị sẽ bằng tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bên trái.

2. Các dạng toán quy luật

Bài toán tìm quy luật của dãy số
Bài toán tìm quy luật của dãy số

Các bài Toán quy luật đố mẹo tăng khả năng tư duy logic, độ nhanh nhạy của trẻ em đồng thời, quá trình giải các bài toán này cũng rất thú vị, là khỏag thời gian vui vẻ cho các em. Dưới đây là một bài bài toán dãy số đố mẹo cùng gợi ý đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1: Điền 2 số thích hợp vào 2 dấu ?, ? trong dãy số sau: 19, 20, 21, ?, ?, 26, 28, 32, 33, 40

A: 36 và 38

B: 22 và 24

C: 23 và 24

D: 25 và 27

=> Đáp án: Dãy con thứ nhất bắt đầu từ số 19 (19,21,?,28,33), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 3, 4, 5 đơn vị. Vậy dãy thứ nhất sẽ là: 19, 21, 24, 28, 33.

- Dãy con thứ hai bắt đầu từ số 20 (20,?,26,32,40), các số sau lớn hơn số trước lần lượt là 2, 4, 6, 8 đơn vị. Vậy dãy thứ hai sẽ là: 20, 22, 26, 32, 40.

=> Dãy đầy đủ sẽ là: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 40

Vậy 2 số cần điền là 22 và 24=> Đáp án B.

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 10, 10, 9, 7, 7, ?, 4, 4, 3, 1

A: 5

B: 6

C: 8

=> Đáp án: Dãy số trên tuân theo quy luật:

10,10: 10-1 = 9. 10-3 = 7

7,7: 7-1 = 6. 7-3 = 4

4,4: 4-1 = 3. 4-3 = 1

1,1. Vậy đáp án cần tìm là số 6, đáp án B.

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu ? trong dãy số sau: 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, ?, 9, 6

A: 4

B: 7

C: 2

D: 5

=> Đáp án: Quy luật của dãy số trên như sau: Các số đứng ở vị trí thứ 2, 4, 6, 8 đều bớt 1 đơn vị: 10, 9, 8 => số cần điền là 7.

Câu 4: Tìm quy luật của dãy số, ta có:

50 - 2 = 48

48 - 4 = 44

44 - 6 = 38

38 - 8 = 30

30 - 10 = 20

=> Số tiếp theo là hiệu của 20 và 12

=> Số tiếp theo là 20 - 12 = 8

Vậy số tiếp theo là 8.

Câu 5: Tìm hai số tiếp theo của dãy 10, 18, 20, 54, 40, 162, 80, 486

Bài giải:

Quy luật của dãy số: Hai dãy độc lập xen kẽ nhau, dãy thứ nhất 10, 20, 40, 80 các số sau gấp hai lần số trước, dãy thứ hai 18, 54, 162, 468 các số sau gấp ba lần số trước

=> 2 số tiếp theo của dãy số trên là: 160, 1458

=> Điều quan trọng nhất của bài toán tìm số tiếp theo của dãy số là phải tìm ra quy luật biến đổi của dãy số đó.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Dạng toán tìm quy luật của dãy số. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo