Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình là cách làm hiệu quả, được áp dụng nhiều trong việc giải toán. Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc bài toán thuộc dạng giải toán bằng cách lập hệ phương trình.

Nếu có câu hỏi nào cần giải, các bạn hãy để lại bình luận. HoaTieu sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm và lời giải cụ thể, dễ hiểu. Gặp bài khó có Hoa Tiêu

1. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và diện tích 150m2. Tính chu vi khu vườn

Gọi chiều dài của khu vườn là a (m)

Gọi chiều rộng của khu vườn là b (m)

Trong đó: a, b > 0 và a, b ∈ Z

Ta có hệ phương trình

\left\{\begin{matrix} a \times b = 150  \\ a = \frac{3}{2}b  \end{matrix}\right.

\frac{3}{2}b\ \times b\ =\ 150

\frac{3}{2}b^{2\ }=\ 150

b^2\ =\ 100

\left\{\begin{matrix}b^{2}=100  \\ b>0 \end{matrix}\right.

Vậy b = 10, a = 15

=> Hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m

Chu vi hình chữ nhật là:

2 x (10 + 15) = 50 (m)

2. Dạng toán hệ phương trình

dạng toán hệ phương trình

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Bước 1. Lập hệ phương trình:

  • Chọn các ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số.
  • Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn số và các đại lượng đã biết
  • Từ đó lập hệ phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải hệ phương trình

Bước 3. Kiếm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận.

Các phương pháp giải hệ phương trình:

  • Phương pháp thế

Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế bao gồm hai bước sau:

Bước 1. Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thức nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thức hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

Bước 2. Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thức hai trong hệ (phương trình thức nhất cũng thường được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1).

  • Phương pháp cộng đại số

Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước sau:

Bước 1: Cộng hay trừ tằng về hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia)

=> Cách giải bằng phương pháp cộng đại số:

- Nhân hai vế của mối phương trình với một thừa số phụ sao cho giá trị tuyệt đối của hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau.

- Dùng quy tắc cộng đại số để được một hệ mới trong đó có một phương trình một ẩn.

- Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ.

- Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

3. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức:

Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng

4. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính theo công thức:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc một số bài toán dạng hệ phương trình. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Đánh giá bài viết
8 2.906
0 Bình luận
Sắp xếp theo