Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8 Kết nối tri thức file word

Tải phụ lục 1, 3 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức đầy đủ

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến các bạn đọc trong bài viết sau đây là mẫu phụ lục 1 Ngữ văn 8 Kết nối tri thứcphụ lục 3 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức được trình bày dưới dạng file word giúp các thầy cô có thêm thông tin tham khảo cũng như dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy học Ngữ văn 8 KNTT của tổ chuyên mônkhung kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8 KNTT của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục 1 Ngữ văn 8 KNTT

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS…..

TỔ....

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC NGỮ VĂN

KHỐI LỚP 8

(Năm học 2023- 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ….. lớp; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:………; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ……; Đại học: …… ; Trên đại học: ….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Thiết bị dạy học các bài với thể loại đọc chính là truyện

- Sách đọc mở rộng về truyện lịch sử; truyện có cốt truyện đơn tuyến, đa tuyến, truyện cười

- Tranh, video liên quan nội dung văn bản truyện.

- Phiếu học tập.

Bài 1. Câu chuyện của lịch sử

Bài 6. Chân dung cuộc sống

Bài 5. Những câu chuyện hài

2

Thiết bị dạy học các bài với thể loại đọc chính là thơ

- Sách đọc mở rộng về thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật

- Tranh, video liên quan đến nội dung văn bản thơ.

- Phiếu học tập.

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ.

Bài 7. Tin yêu và ước vọng

4

Thiết bị dạy học các bài với thể loại đọc chính là hài kịch.

- Tranh, ảnh, video các vở kịch.

- Phiếu học tập.

Bài 5. Những câu chuyện hài

5

Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản đọc chính là nghị luận

- Tài liệu đọc mở rộng về văn bản nghị luận:

+ Bài nghị luận về một hiện tượng xã hội

+ Bài nghị luận văn học.

- Phiếu học tập.

Bài 3. Lời sông núi

Bài 8. Nhà văn và trang viết

6

Thiết bị dạy học các bài với loại văn bản đọc chính là văn bản thông tin

- Tài liệu đọc mở rộng về văn bản thông tin

- Phiếu học tập; tranh ảnh, video liên quan đến nội dung bài học

Bài 9. Hôm nay và ngày mai

7

Thiết bị trong dạy học dự án ở bài 10:

- Thư viện nhà trường, các góc đọc sách của lớp.

- Các phương tiện dạy học như: giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh, phim ngắn…

Bài 10. Sách – người bạn đồng hành

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kì 1: 18 tuần, 72 tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Bài 1. Câu chuyện của lịch sử

(Số tiết: 12)

Đọc VB1: Lá cờ thêu sáu chữ vàng

1-3

1

- Nhận biết được một số yêu cầu của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.

- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

- Nhận biết được biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương; hiểu được phạm vi, tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương trong giao tiếp và trong sáng tác văn học.

- Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.

- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách.

- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Thực hành tiếng Việt

4

2

Đọc VB2: Quang Trung đại phá quân Thanh

5, 6

Thực hành tiếng Việt

7

Đọc VB3: Ta đi tới

8

3

4

Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi

9, 10, 11

Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách

12

2

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

(Số tiết: 12 )

Đọc VB1: Thu điếu

13, 14,15,

5

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.

- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.

- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

- Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống.

Thực hành tiếng Việt

16

Đọc VB2: Thiên trường vãn vọng

17, 18

6

7

Thực hành tiếng Việt

19

Đọc VB3: Ca Huế trên sông Hương

20

Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

(2 tiết hướng dẫn viết, 1 tiết viết, 1 tiết trả bài/ chỉnh sửa- phân bố vào tuần 8)

21, 22, 23

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

24

3

Bài 3. Lời sông núi

(12 tiết)

Đọc VB1: Hịch tướng sĩ

25, 26, 27

8

9

- Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và băng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.

- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề; phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.

- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.

- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các kiểu đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; biết vận dụng trong tiếp nhận và tạo lập văn bản.

- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống.

- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

- Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của đời sống.

Thực hành tiếng Việt

28

Đọc VB2: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

29, 30

Thực hành tiếng Việt

31

Trả bài viết của bài số 2

32

Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1

33, 34

10

Đọc VB3: Nam quốc sơn hà

35

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống

36, 37, 38

11

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống

39

4

Bài 4: Tiếng cười trào phúng

(Số tiết: 12)

Đọc VB1: Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

40, 41

42

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.

- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.

- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ, thành ngữ có yếu tố Hán Việt đó; hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ và biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với sắc thái.

- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

- Có ý thức phê phán cái xấu, tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hành động.

Thực hành tiếng Việt

43

12

Trả bài giữa kì

44

Đọc VB 2: Lai Tân

45, 46

13

Thực hành tiếng Việt

47

VB 3: Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng

48

Viết (3 tiết): Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

49, 50, 51

14

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

52

5

Bài 5. Những câu chuyện hài

(Số tiết: 12)

Đọc VB1: Trưởng giả học làm sang

53, 54,

55,

- Nhận biết và pahan tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật và ngôn ngữ.

- Nhận biết được câu hỏi tu từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu; nêu được tác dụng của việc sử dụng câu hỏi tu từ và nghĩa hàm ẩn; giải thích được nghĩa của một số tục ngữ thông dụng.

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

- Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.

Thực hành tiếng Việt

56

15

Đọc VB2: Chùm truyện cười dân gian Việt Nam

57, 586061,61, 62

16

Đọc VB3: Chùm ca dao trào phúng

59

Thực hành tiếng Việt

60

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống

61, 62, 63

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

64

17

Ôn tập

65, 66

Kiểm tra học kì

67, 68

18

Đọc mở rộng

69-71

Trả bài kiểm tra cuối kì 1

72

Học kì 2: 17 tuần, 68 tiết

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

90 phút

Tuần 9

Chọn các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu, Thực hành tiếng Việt và viết theo phạm vi:

- Đọc hiểu: truyện lịch sử; thơ của thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật; văn bản nghị luận

- Tiếng Việt: biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương; biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh

- Viết: bài văn kể lại một chuyến đi hay hoạt động xã hội, bài văn phân tích một tác phẩm văn học.

Viết trên giấy

Cuối Học kỳ 1

90 phút

Tuần 16

Chọn các yêu cầu cần đạt về đọc hiểu, Thực hành tiếng Việt và viết của 5 bài học trong học kì 1.

Viết trên giấy

Giữa Học kỳ 2

Cuối Học kỳ 2

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có):

........................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

TRƯỜNG ...............................................

TỔ .........................................................

Họ và tên giáo viên: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : NGỮ VĂN , LỚP 8

(Năm học 2023 - 2024)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kì 1 : 18 tuần, 72tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Bài 1: Câu chuyện lịch sử

(12 tiết)

Lá cờ thêu sáu chữ vàng

1-3

Tuần 1

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

2

Quan Trung đại phá quân Thanh

4-5

Tuần 1,2

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

3

Ta đi tới

6

Tuần 2

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

4

Thực hành Tiếng Việt

7-8

Tuần 2

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

5

Viết: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một DT LS,VH)

9-11

Tuần 3

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

6

Nói và nghe: TB bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện LS); Củng cố mở rộng

12

Tuần 3

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

7

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

(12 tiết)

VB Thu điếu

13-15

Tuần 4

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

8

VB Thiên Trường vãn vọng

16-17

Tuần 4, 5

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

9- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

9

Ca Huế trên sông Hương

18

Tuần 5

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

10

Thực hành tiếng Việt

19-20

Tuần 5

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

11

Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)

21-23

Tuần 6

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

12

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá truyền thống trong cuộc sống hiện tại); Củng cố mở rộng.

24

Tuần 6

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

13

Bài 3. Lời sông núi

(12 tiết)

Hịch tướng sĩ

25-27

Tuần 7

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

14

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

28-29

Tuần 7,8

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

15

Nam quốc sơn hà

30

Tuần 8

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

16

Thực hành Tiếng Việt

31-32

Tuần 8

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

17

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)

33-35

Tuần 9

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

18

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh); Củng cố mở rộng.

36

Tuần 9

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

19

Ôn tập và kiểm tra giữa kì I (4 tiết)

Ôn tập giữa kì I

37-38

Tuần 10

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

20

Kiểm tra giữa kì I

39-40

Tuần 10

- Đề kiểm tra

- KHBD

Trên lớp học

21

Thực hành đọc

Chiếu dời đô

41-42

Tuần 11

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

22

Bài 4:

Những trải nghiệm trong đời (12 tiết)

Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

43-44

Tuần 11

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

23

Lai Tân

45-46

Tuần 12

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

24

Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng

47-48

Tuần 12

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

25

Thực hành tiếng Việt

49-50

Tuần 13

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

26

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng) + Trả bài kiểm tra GK

51-53

Tuần 13,14

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

27

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống) ; Củng cố mở rộng.

54

Tuần 14

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

28

Bài 5

Những câu chuyện hài

(11 tiết)

Trưởng giả học làm sang

55-57

Tuần 14,15

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

29

Chùm truyện cười dân gian Việt Nam

58-60

Tuần 15

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

30

Thực hành tiếng Việt

61-62

Tuần 16

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

31

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

63-64

Tuần 16

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

32

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

65

Tuần 17

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

33

Thực hành đọc(02 tiết)

Giá như không có ruồi

66-67

Tuần 17

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

34

Ôn tập, kiểm tra giữa kì I và trả bài kiểm tra (5 tiết

Ôn tập cuối kì I

68-69

Tuần 17,18

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

35

Kiểm tra cuối kì I

70-71

Tuần 18

- Đề kiểm tra

- KHBD

Trên lớp học

36

Trả bài kiểm tra cuối kì I

72

Tuần 18

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

Học kì 2 : 17 tuần, 68 tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

37

Bài 6. Chân dung cuộc sống

(13 tiết)

Mắt sói

73-75

Tuần 19

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

38

Lặng lẽ Sa Pa

76-78

Tuần 19,20

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

39

Bếp lửa

79

Tuần 20

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

40

Thực hành tiếng Việt

80-81

Tuần 20-21

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

41

Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)

82-84

Tuần 21

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

42

Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn sách (truyện); Củng cố mở rộng.

85

Tuần 22

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

43

Bài 7

Tin yêu và ước vọng (12 tiết)+ 01 tiết Thực hành đọc

Đồng chí

86-87

Tuần 22

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

44

Lá đỏ

88-89

Tuần 22,23

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

45

Những ngôi sao xa xôi

90-91

Tuần 23

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

46

Thực hành tiếng Việt

92-93

Tuần 23,24

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

47

Tập làm một bài thơ tự do

94

Tuần 24

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

48

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

95-95

Tuần 24

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

49

Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học); Củng cố mở rộng.

97

Tuần 25

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

50

Thực hành đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

98

Tuần 25

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

51

Bài 8

Nhà văn và trang viết

(13 tiết) + Ôn tập, kiểm tra GKII (4 tiết)

Nhà thơ của quê hương, làng cảnh Việt Nam

99-101

Tuần 25,26

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

52

Đọc văn – cuộc chơi tìm ý nghĩa

102-103

Tuần 26

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

53

Thực hành tiếng Việt

104-105

Tuần 26,27

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

54

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)

106-108

Tuần 27

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

55

Ôn tập giữa học kỳ 2

109-110

Tuần 28

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

56

Kiểm tra giữa học kỳ 2

111-112

Tuần 28

- Đề kiểm tra

- KHBD

Trên lớp học

57

Xe đêm

113-114

Tuần 29

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

58

Nói và nghe: TB ý kiến về một vấn đề xã hội (VH trong ĐS hiện nay); Củng cố mở rộng

115

Tuần 29

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

59

Bài 9

Hôm nay và ngày mai

(13 tiết)+01 tiết Thực hành đọc

Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ

116-118

Tuần 29,30

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

60

Choáng ngợp và đau đớn ….. phim “Hành tinh của chúng ta”

119-120

Tuần 30

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

61

Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn

121

Tuần 31

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

62

Thực hành Tiếng Việt

122-123

Tuần 31

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

63

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

124-125

Tuần 31,32

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

64

Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống + Trả bài kiểm tra GK

126-127

Tuần 32

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

65

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của bản thân); Củng cố mở rộng

128

Tuần 32

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

66

Thực hành đọc : Nắng mới-Sự thành thực của một tâm hồn giàu giấc mơ

129

Tuần 33

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

67

Bài 10

Sách – người bạn đồng hành (6 tiết)

Đọc: Thách thức đầu tiên

130-132

Tuần 33

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

68

Viết: Thách thức thứ hai

133-134

Tuần 34

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

69

Nói và nghe: Về đích: Ngày hội với sách

135

Tuần 34

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

70

Ôn tập, kiểm tra giữa kì II và trả bài kiểm tra (5 tiết)

Ôn tập cuối học kỳ 2

136-137

Tuần 34,35

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

71

Kiểm tra cuối học kỳ 2

138-139

Tuần 35

- Đề kiểm tra

- KHBD

Trên lớp học

72

Trả bài KT cuối kì II

140

Tuần 35

- SGK, SGV, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu.

Trên lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

..........., ngày…… tháng .... năm 2023

GIÁO VIÊN

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.703
0 Bình luận
Sắp xếp theo