Kế hoạch dạy học Tin học 4 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học Tin học 4 CTST 2023-2024

Kế hoạch dạy học Tin học 4 Chân trời sáng tạo là mẫu bảng word Phân phối chương trình môn Tin học lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo. Với mẫu kế hoạch dạy học SGK Tin lớp 4 CTST file word dưới đây sẽ giúp giáo viên nắm được kế hoạch giảng dạy và nhanh chóng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 năm học 2023-2024. Mời thầy cô tải mẫu Kế hoạch dạy học Tin học 4 CTST file word/pdf về máy để chỉnh sửa nội dung thuận tiện hơn.

Kế hoạch dạy học Tin học 4 Chân trời sáng tạo
Kế hoạch dạy học Tin học 4 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TIN HỌC

KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345

NĂM HỌC 2023-2024

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

Căn cứ CV 2345/BGD-GDTH về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học ngày 7/6/2021

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của các khối lớp như sau:

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Môn học, hoạt động giáo dục (môn 11): Tin học

Cả năm học: 35 tuần x 1 tiết = 35 tiết (Học kì 1: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề A:

Máy tính của em

Bài 1: Phần cứng và phần mềm

1 tiết/35 phút

2

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

3

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách - tiết 2

4

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Bài 3: Thông tin trên trang Web - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

5

Bài 3: Thông tin trên trang Web - tiết 2

6

Chủ đề C:

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

7

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet - tiết 2

8

Bài 5: Thao tác với thư mục và tệp - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

9

Bài 5: Thao tác với thư mục và tệp - tiết 2

10

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

1 tiết/35 phút

11

Chủ đề E:

Ứng dụng tin học

Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

12

Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt - tiết 2

13

Bài 7: Soạn thảo văn bản Tiếng Việt - tiết 3

14

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

15

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản - tiết 2

16

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản - tiết 3

17

Ôn tập

1 tiết/35 phút

18

Kiểm tra Học kì I

1 tiết/35 phút

19

Bài 9: Bài trình chiếu của em - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

20

Bài 9: Bài trình chiếu của em - tiết 2

21

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

22

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu - tiết 2

23

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hóa (hoặc bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím) - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

24

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hóa (hoặc bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím) - tiết 2

25

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hóa (hoặc bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím) - tiết 3

26

Bài 12: Làm quen với Scratch - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

27

Bài 12: Làm quen với Scratch - tiết 2

28

Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

29

Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện - tiết 2

30

Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện - tiết 3

31

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

32

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu - tiết 2

33

Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu - tiết 3

34

Ôn tập

1 tiết/35 phút

35

Kiểm tra Cuối năm học

1 tiết/35 phút

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
8 4.453
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo