Kế hoạch dạy học Âm nhạc 4 Cánh Diều 2023-2024

Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 4
năm học 2023 - 2024

Kế hoạch dạy học Âm nhạc 4 Cánh Diều năm học 2023-2024 là mẫu Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 4 bộ sách Cánh Diều theo Công văn 2345, giúp giáo viên nắm rõ kế hoạch giảng dạy môn âm nhạc theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó, dựa trên tình hình giảng dạy thực tế tại địa phương, thầy cô sẽ dễ dàng chỉnh sửa, hoàn thiện bản phân phối chương trình Âm nhạc 4 Cánh Diều năm học 2023-2024 của mình. Mời thầy cô cùng tham khảo.

PPCT Âm nhạc lớp 4 Cánh Diều
PPCT Âm nhạc lớp 4 Cánh Diều

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 4 sách Cánh Diều

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức...)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

1

Chủ đề 1: Tuổi thơ

Hát: Em là bông hồng nhỏ

4 tiết

2

- Ôn tập bài hát: Em bông hồng nhỏ

- Lí thuyết âm nhạc: Khuông nhạc, dòng kẻ phụ, khoá Son, vị trí bảy nốt nhạc trên khuông nhạc

3

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

- Thường thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Đàn nhị

4

- Ôn tập nhạc cụ

- Vận dung

5

Chủ đề 2: Quê hương

Hát: Cò lả

4 tiết

6

- Ôn tập bài hát: Cò lả

- Nghe nhạc: Lí kéo chài

7

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

- Thường thức âm nhạc - Hình thức biểu diễn: Đơn ca, song ca, tốp ca, đồng c

8

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

- Vận dụng

9

Chủ đề 3: Mái trường

Hát: Mái trường tuổi thơ

4 tiết

10

- Ôn tập bài hát: Mái trường tuổi thơ

- Thường thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: Bay xa cùng âm nhạc

11

- Nghe nhạc: Em yêu giờ học hát

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

12

- Ôn tập nhạc cụ

- Vận dụng

13

Chủ đề 4:

Hát: Bàn tay mẹ

4 tiết

14

Gia đình

- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ

- Lí thuyết âm nhạc: Hình nốt nhạc và dấu lặng

15

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

- Vận dụng

16

- Thường thức âm nhạc - Tác giả và tác phẩm: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

- Vận dụng

17

Ôn tập

1 tiết

18

Ôn tập

1 tiết

19

Chủ đề 5: Niềm vui

Hát: Hát mừng

4 tiết

20

- Ôn tập bài hát: Hát mừng

- Thường thức âm nhạc - Tìm hiểu nhạc cụ: Vi-ô-lông

21

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

- Nghe nhạc: Lét-ka-gien-ka-

22

- Ôn tập nhạc cụ

- Vận dụng

23

Chủ đề 6: Hoà bình

Hát: Em yêu hòa bình

4 tiết

24

- Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình

- Thường thức âm nhạc - Tác giả và tác phẩm: Nhạc sĩ Hoàng Vân

25

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

- Vận dụng

26

- Nghe nhạc: Chúng em cần hoà bình

- Vận dụng

27

Chủ đề 7: Ước mơ

Hát: Ước mơ

4 tiết

28

- Ôn tập bài hát: Ước mơ

- Nghe nhạc: Những người đấu bò

29

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

- Thường thức âm nhạc - Câu chuyện âm nhạc: Bá Nha và Tử Kỳ

30

- Ôn tập nhạc cụ

- Vận dụng

31

Chủ đề 8: Biết ơn thầy cô

Hát: Biết ơn thầy cô giáo

3 tiết

32

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

- Nghe nhạc: Thầy cô là tất cả

33

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu - Nhạc cụ thể hiện giai điệu

- Vận dụng

34

Ôn tập

1 tiết

35

Ôn tập

1 tiết

Mời các bạn tham khảo tài liệu có liên quan khác trong phần Dành cho giáo viên chuyên mục Tài liệu của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
4 6.487
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Thanh Quỳnh
    Nguyễn Thanh Quỳnh bạn có thiết kế bài dạy thanh cộng trong phạm vi 20 của STEM lớp 2 k
    Thích Phản hồi 18/07/23