Gợi ý học tập môn Âm nhạc mô đun 3 Tiểu học

Gợi ý học tập môn Âm nhạc mô đun 3 THPT sẽ giúp giáo viên nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 3. Mời các thầy cô tham khảo.

Gợi ý học tập môn Âm nhạc mô đun 3 THPT được thầy cô gửi đến chia sẻ miễn phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Đáp án modul môn Âm nhạc

Giới thiệu môn học

Câu hỏi tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Trước hết, mời quý thầy cô hãy chia sẽ phản hồi của mình về câu hỏi về Mô đun 3.0 sau đây:

Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc

Đánh giá thường xuyên: Về học tập, Về năng lực, phẩm chất,

Đánh giá định kỳ: Đánh giá định kì về học tập, Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất

Đánh giá kết quả học tập

2. Trả lời câu hỏi

Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

Bản thân còn muốn tìm hiểu thêm về: Đánh giá cải tiến học tập, đánh giá hoạt động học tập và đánh giá không theo nghi thức.

Đặc điểm môn Âm Nhạc

Câu hỏi tương tác

1. Trả lời câu hỏi

Theo thầy/cô, môn Âm Nhạc trong chương trình phổ thông có những đặc điểm nào?

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh để diễn tả cảm xúc, thái độ, nhận thức và tư tưởng của con người.

Âm nhạc là một phần thiết yếu của các nền văn hoá, gắn bó và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Âm nhạc làm phong phú những giá trị tinh thần của nhân loại, là phương tiện giúp con người khám phá thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bài tập cuối khoá

1. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Câu hỏi, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học môn Âm nhạc cần dựa trên các yêu cầu cần đạt của các mạch nôi dung trong trong chương trình môn Âm nhạc 2018, đúng hay sai?

Đúng

Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn Âm nhạc tiểu học 2018 có mô tả mấy mấy mức độ trong khung năng lực? chọn đáp án đúng.

3

4

5

3. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh

Đánh giá khả năng HSvận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn

Đánh giá của GV với HS, HS với HS và đánh giá đồng đẳng

Đánh giá ở mọi thời điểm

Tất cả các đáp án trên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đánh giá khả năng học sinh vận dụng kiến thức vào:

Bối cảnh giả định

Bối cảnh thực

Cả hai đáp án trên

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học môn Âm nhạc:

Định tính

Định lương

Cả hai đáp án trên

6. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp được sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc.

2

3

4

7. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra ngắn bao gồm:

Đặt câu hỏi

Câu hỏi, bài tập tương tác nhanh

Cả hai phương án trên

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nhắc lại ý nghĩa của bài hát em vừa học là dạng câu hỏi nào?

Câu hỏi gợi mở

Câu hỏi tổng kết

Câu hỏi củng cố

9. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực là:

Đánh giá sự tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập .

Đánh giá sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của học sinh khi thực hiện các hoạt động học tập

Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm

Đánh giá việc vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào bối cảnh

Tất cả các đáp án trên

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc sửa dụng hình thức nào?

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá định kỳ bằng điểm số

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng;

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được phẩm chất và năng lực chung của hoc sinh.

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học

12. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc thường sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào sau đây?

Câu hỏi đúng, sai

Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu hỏi điền khuyết

Câu hỏi ghép đôi

Tất cả đáp án trên

13. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy mức độ khi xây dựng dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Âm nhạc?

3

4

14. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ cụ thể khi xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá nẳng lực học sinh được biểu hiện như thế nào?

Biết - hiểu - vận dụng, sáng tạo

Hiểu - biết - vận dụng, sáng tạo

15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ giúp tường minh hóa quá trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là công cụ nào?

Kiểm tra ngắn

Rubric

16. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Thu thập bằng chứng thông qua sản phẩm học tập và quan sát các hành vi của HS trên cơ sở sử dụng Rubric làm tham chiếu có đúng không?

Đúng

Sai

17. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xác định đường năng lực môn Âm nhạc cho học sinh có ý nghĩa gì cho GV?

Điều chỉnh phương pháp dạy học

Điều chỉnh phương pháp đánh giá

18. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng phương pháp dạy học nào dưới đây để nâng cao hiệu quả trong dạy và học:

Sử dụng phương pháp dạy học đa phương tiện để giúp học sinh cảm nhận trọn vẹn và tạo hứng thú, say mê khi tham gia các hoạt động học tập môn Âm nhạc

Sử dụng phương pháp dạy học Âm nhạc qua làm việc nhóm, giúp các em biết chia sẻ ý kiến, biết lắng nghe đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia thảo luận, làm việc nhóm.

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, khám phá. hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập

Tích cực khai thác dạy học Âm nhạc qua hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển hầu hết các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt của chương trình.

Tất cả các phương pháp trên

19. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy kĩ thuật trong nhóm phương pháp quan sát được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc cho học sinh? Chọn đáp án đúng

3

4

5

20. Chọn đáp án đúng nhất

Em học tập được những gì qua chủ đề đã học là dạng câu hỏi nào? Chọn đáp án đúng

vấn đáp củng cố

vấn đáp gợi mở

vấn đáp tổng kết

Bài tập xây dựng KHBD các thầy cô tham khảo bài sau: Kế hoạch bài dạy minh họa môn Âm nhạc mô đun 3 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
5 21.495
0 Bình luận
Sắp xếp theo