Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1, 2)

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1, Bản 2) được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Mỹ thuật và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 môn Mĩ thuật Chân trời sáng tạo để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành chương trình tập huấn SGK mới của Bộ GDĐT. Qua đó, giúp giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp giảng dạy để thuận lợi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học mới.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo
(Bản 1, Bản 2)

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 CTST Bản 1

Câu 1. SGK Mĩ thuật 8 – CTST Bản 1 được biên soạn theo quan điểm nào?

A. SGK Mĩ thuật 8 – CTST Bản 1 là sự kế thừa, phát triển của bộ sách Học Mĩ thuật theo định hướng PT Năng lực HS cấp THCS.

B. Sách được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông; cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục môn mĩ thuật 2018 dành cho lớp 8; tiếp nối theo cấu trúc và mạch nội dung của SGK MT6 CTST.

C. Tư tưởng chủ đạo của bộ sách được thể hiện bằng phương châm Bình đẳng - Dân chủ - Sáng tạo trong giáo dục.

D. Tất cả các nội dung trên. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 2. SGK Mĩ thuật 8 CTST Bản 1 có các hoạt động chủ yếu nào?

A. Tìm hiểu, Cách thực hiện, Thực hành, Trưng bày giới thiệu sản phẩm, Vận dụng sáng tạo.

B. Khám phá; Kiến tạo kiến thức - kĩ năng; Luyện tập - sáng tạo; Phân tích – đánh giá; Vận dụng – phát triển.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.

D. Quan sát – nhận thức, Sáng tạo - ứng dụng, Phân tích – Đánh giá.

Câu 3. Nội dung của SGK Mĩ thuật 8 bộ sách CTST Bản 1 chú trọng những yêu cầu cần đạt gì?

A. Dựa vào mục tiêu của Chương trình và định hướng nội dung của các chủ đề, bài học để nhấn mạnh đến yếu tố, nguyên lý mĩ thuật chủ yếu trong bài.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

B. Tuỳ nội dung, hình thức mĩ thuật và chất liệu tạo hình mà nhấn mạnh đến yếu tố, nguyên lý mĩ thuật chủ yếu trong bài.

C. Có thể thay đổi hình thức mĩ thuật nếu không chuẩn bị được vật liệu như yêu cầu cần đạt của bài học về yếu tố, nguyên lí mĩ thuật.

D. Các bài học đều đề cập đến các nội dung giáo dục và tích hợp với các môn học có liên quan đến mĩ thuật.

Câu 4. Những điểm nổi bật của SGK Mĩ thuật 8 bộ sách CTST Bản 1 là gì?

A. Bài học có tính liên kết, hệ thống.

B. Đa dạng các hình thức mĩ thuật và chất liệu tạo hình trong mỗi chủ đề, bài học.

C. Thuận tiện cho việc tích hợp với dạy học Stem và kết nối với văn hoá địa phương.

D. Nhận biết tinh hoa nghệ thuật Thế giới và Việt Nam thông qua hoạt động thực hành mĩ thuật trong bài học.

E. Tác động đến trí thông minh và năng lực khác biệt của HS.

G. Tất cả các nội dung trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 5. Dạng bài học trong SGK Mĩ thuật 8 CTST Bản 1 là các dạng bài nào?

A. Hội hoạ, Điêu khắc, Đồ hoạ tranh in, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Tích hợp lí luận và lịch sử mĩ thuật.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

B. Mĩ thuật tạo hình kết hợp Mĩ thuật ứng dụng.

C. Tích hợp lí luận và lịch sử Mĩ thuật ở tất cả các bài.

D. Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế, Lịch sử mĩ thuật.

Câu 6. Sách GV Mĩ thuật 8 CTST Bản 1 có thể sử dụng như thế nào?

A. Thay thế giáo án khi GV lên lớp.

B. Có thể gợi ý để GV xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với thực tế.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. GV xây dựng kế hoạch dạy học hoàn toàn dựa trên từng bài trong SGV.

D. GV sử dụng các câu hỏi trong SGV để hỏi mọi HS trong lớp.

Câu 7. Khi xem bài dạy minh họa cần phân tích các vấn đề gì?

A. Xác định được các hoạt động trong bài học và cách tổ chức hoạt động của GV, sự tham gia của HS.

B. Xác định được các hoạt động trong bài học, cách tổ chức hoạt động của GV, cách đánh giá của GV và kết quả học tập của HS.

C. Xác định tiến trình các hoạt động trong bài học, mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt động với mục tiêu bài học; cách tổ chức, gợi mở, hỗ trợ HS và đánh giá của GV; sự tham gia của HS vào hoạt động học tập và kết quả.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

D. Xác định được các hoạt động trong chủ đề/ bài học, mục tiêu của từng hoạt động, cách tổ chức hoạt động, cách đánh giá của GV.

Câu 8. Khi phân tích cách tổ chức hoạt động của GV cần làm rõ các vấn đề nào?

A. Cách GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ để từ đó rút ra phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động mà GV đã sử dụng.

B. Cách GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ, cách động viên, khích lệ và khả năng bao quát, hỗ trợ HS khi cần thiết.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. Cách GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.

D. Cách GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho HS thực hiện và động viên HS

Câu 9. SGV Mĩ thuật 8 – CTST Bản 1 thể hiện quá trình đánh giá theo TT 22/2021/TT- BGDĐT như thế nào?

A. Đạt và Chưa đạt theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

B. Đạt và Chưa đạt theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT.

C. Đạt và chưa đạt theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Trong quá trình dạy học, GV có thể sử dụng các yêu cầu học tập của SGK Mĩ thuật 8 để thực hiện đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì quá trình học tập của HS theo Thông tư 22/2021/ TT- BGDĐTĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 10. Vai trò của GV trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học phát triển năng lực, phẩm chất là gì?

A. Tổ chức hoạt động, nêu vấn đề, đưa ra thách thức cho HS.

B. Hướng dẫn, gợi mở, tạo cơ hội và khuyến khích HS tham gia các hoạt động học tập

C. Định hướng, dẫn dắt, cùng tham gia, xử lí tình huống sư phạm linh hoạt, phù hợp.

D. Tất cả các vai trò trênĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 CTST Bản 2

Câu 1. Trong SGK Mĩ thuật 8 bộ CTST bản 2 có mấy chủ đề và mấy bài học?

A. 8 chủ đề, 2 bài.

B. 8 chủ đề, 15 bài.

C. 8 chủ đề, 16 bài.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

D. 6 chủ đề, 16 bài.

Câu 2. Trong 1 hoạt động dạy học, giáo viên được sử dụng mấy phương pháp?

A. Mỗi hoạt động chỉ được áp dụng 1 phương pháp.

B. Mỗi hoạt động sử dụng 2 phương pháp.

C. Áp dụng tối đa 3 phương pháp trong 1 hoạt động.

D. Giáo viên linh động kết hợp nhiều phương pháp theo từng hoạt động cụ thể của bài.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 3. Nội dung mới trong chương trình môn Mĩ thuật lớp 8 là:

A. Lí luận mĩ thuật.

B. Hướng nghiệp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. Mĩ thuật ứng dụng.

D. Mĩ thuật tạo hình.

Câu 4. Trong quá trình giảng dạy giáo viên hướng dẫn học sinh:

A. Bám sát nội dung các hình ảnh trong SGK, SGV.

B. Sưu tầm giới thiệu mở rộng thêm thông tin, tranh ảnh liên qua đến bài.

C. Chỉ hình ảnh trong SGK, SGV.

D. Ý A và B.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 5. Cấu trúc 1 bài học trong SGK MT8 bản 2 bộ CTST có mấy hoạt động?

A. 2 hoạt động.

B. 3 hoạt động.

C. 4 hoạt động.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

D. 5 hoạt động.

Câu 6. Chủ đề, bài học trong SGK MT8 bản 2 bộ CTST gồm các thể loại mĩ thuật nào?

A. Mĩ thuật ứng dụng, Mĩ thuật tạo hình, Tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

B. Thủ công, Mĩ thuật tạo hình, Tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật.

C. Thủ công, Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng.

D. Tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật, Thủ công, Mĩ thuật ứng dụng.

Câu 7. Trường phái Ấn tượng bắt đầu ở đâu, thời gian nào?

A. Ở Italia vào cuối thế kỉ XIX.

B. Ở Đức vào đầu thế kỉ XX.

C. Ở Pháp vào cuối thế kỉ XIX.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

D. Ở Pháp vào đầu thế kỉ XX.

Câu 8. Năng lực đặc thù của môn mĩ thuật bao gồm:

A. Quan sát nhận thức thẩm mĩ, vận dụng sáng tạo, phân tích đánh giá thẩm mĩ.

B. Quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. Trưng bày sản phẩm mĩ thuật, quan sát nhận thức thẩm mĩ, ứng dụng sáng tạo thẩm mĩ.

D. Quan sát nhận xét, thực hành sáng tạo, phân tích đánh giá.

Câu 9. Mĩ thuật ứng dụng được giới thiệu trong SGK Mĩ thuật 8 gồm những lĩnh vực nào?

A. Thiết kế đồ hoạ, Hội hoạ, Điêu khắc.

B. Thiết kế thời trang, Điêu khắc, Thiết kế đồ hoạ.

C. Đồ hoạ, Hội hoạ, Thời trang.

D. Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

Câu 10. Bài 2 Trang trí khăn thuộc thể loại mĩ thuật nào?

A. Mĩ thuật tạo hình.

B. Mĩ thuật ứng dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 8 Chân trời sáng tạo

C. Thủ công.

D. Tích hợp Lí luận và Lịch sử mĩ thuật.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 1.586
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo