Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 4 môn Âm nhạc CTST

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 4 Chân trời sáng tạo - Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 4 sách CTST môn Âm nhạc được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 4. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Tập huấn SGK mới lớp 4 môn Âm nhạc

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN SAU BỒI DƯỠNG SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHẠC LỚP 4

(BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1. Tư tưởng xuyên suốt của Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo là gì?

A. Lấy người dạy làm trung tâm

B. Lấy người học làm trung tâm

C. Cả người học và người dạy làm trung tâm

D. Chuyển tải kiến thức cho người học

Câu 2. Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo đảm bảo các yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018 về

A. phẩm chất.

B. năng lực chung.

C. năng lực âm nhạc.

D. Cả ba câu A, B, C.

Câu 3. Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo có mấy chủ đề, mỗi chủ đề được thiết kế bao nhiêu tiết?

A. 6 chủ đề, mỗi chủ đề 3 tiết

B. 7 chủ đề, mỗi chủ đề từ 3 – 4 tiết

C. 8 chủ đề, mỗi chủ đề từ 3 – 4 tiết

D. 8 chủ đề, mỗi chủ đề 4 tiết

Câu 4. Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo được thiết kế với mục tiêu:

A. có tính gợi mở, tạo điều kiện để học sinh khám phá, tự nhận thức các kiến thức; trải nghiệm các hoạt động âm nhạc.

B. đa dạng về hình thức học tập như trò chơi, vận động; thực hành để phát triển các kĩ năng hát, đọc nhạc, nghe nhạc, chơi nhạc cụ,… năng lực âm nhạc.

C. giúp học sinh có điều kiện được phản ứng với âm nhạc, ứng tấu và sáng tạo âm nhạc.

D. Cả ba câu A, B, C.

Câu 5. Mô hình bài học của Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo bao gồm mấy phần trong một chủ đề?

A. 3 phần: Khởi hành – Hành trình – Về ga

B. 3 phần: Mở đầu – Hành trình – Về ga

C. 3 phần: Khởi hành – Hành trình – Về đích

D. 3 phần: Khởi hành – Tăng tốc – Về ga

Câu 6. Nội dung các phần trong mô hình bài học của Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo bao gồm:

A. Khám phá; Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, thường thức âm nhạc; Nhà ga âm nhạc.

B. Khám phá; Hát, đọc nhạc, nhạc cụ, thường thức âm nhạc; Nhà ga âm nhạc.

C. Khám phá; Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc; Nhà ga âm nhạc.

D. Khám phá; Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc; Nhà ga âm nhạc.

Câu 7. Nội dung mới trong Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 4 là

A. Nhạc cụ giai điệu (ở mạch Nhạc cụ)

B. Lí thuyết âm nhạc

C. Nhạc cụ giai điệu (ở mạch Nhạc cụ) và lí thuyết âm nhạc

D. Nhạc cụ và lí thuyết âm nhạc

Câu 8. Chức năng của Sách giáo viên môn Âm nhạc 4 – Chân trời Sáng tạo là

A. cung cấp định hướng về phương pháp giảng dạy và tư liệu bổ sung để làm tài liệu tham khảo cho giáo viên.

B. hướng dẫn phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức các nội dung hình thành kiến thức mới trong Sách giáo khoa.

C. cung cấp tư liệu để làm rõ những nội dung được trình bày trong Sách giáo khoa và Vở bài tập để hướng dẫn GV sử dụng hai cuốn sách còn lại.

D. hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động học phù hợp với tiến trình của các bài học trong Sách giáo khoa.

Câu 9. Tiến trình tổ chức một bài học trong Sách giáo khoa Âm nhạc 4 – Chân trời Sáng tạo theo Công văn số 2345/BGD ĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021 là:

A. Mở đầu, Luyện tập, Hình thành kiến thức mới – Khám phá, Trải nghiệm.

B. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới – Khám phá, Trải nghiệm, Luyện tập.

C. Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập – Thực hành, Vận dụng – Trải nghiệm

D. Mở đầu, Trải nghiệm, Hình thành kiến thức mới – Khám phá, Luyện tập.

Câu 10. Vở bài tập Âm nhạc 4 – Chân trời sáng tạo thể hiện quá trình đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT – BGDĐT như thế nào?

A. Vở bài tập để hỗ trợ trong việc đánh giá khảo sát đầu vào.

B. Vở bài tập để hỗ trợ trong việc đánh giá cuối kì.

C. Vở bài tập để hỗ trợ trong việc đánh giá thường xuyên.

D. Vở bài tập để hỗ trợ trong việc đánh giá định kì.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 762
0 Bình luận
Sắp xếp theo