Đáp án tập huấn Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 6

Câu 1. Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success được biên soạn dựa trên:

A. Đường hướng giao tiếp

B. Coi hoạt động học là trung tâm

C. Sự phù hợp với tâm lý lứa tuổi và sự phát triển của học sinh

D. Cả ba yếu tố trên

Câu 2. Kế hoạch dạy học sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success cho mỗi năm học bao gồm bao nhiêu tiết?

A. 35 tiết

B. 60 tiết

C. 70 tiết

D. 105 tiết

Câu 3. Sách Tiếng Anh 6 Global Success gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 4. Mỗi đơn vị bài học (Unit) trong sách Tiếng Anh 6 Global Success có bao nhiêu phần (sections)?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 5. Mục tiêu của phần Getting Started trong mỗi Unit là gì?

A. Giúp HS làm quen với chủ đề, kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ của toàn bộ unit

B. Dạy kĩ năng đọc và nghe cho học sinh

C. Dạy từ vựng cho học sinh là chính, kèm theo kiến thức ngữ pháp và ngữ âm

D. Luyện tập về kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ

Câu 6. Mục tiêu của phần COMMUNICATION trong mỗi unit là gì?

A. Cung cấp kiến thức cho HS về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

B. Dạy kiến thức ngôn ngữ

C. Dạy kĩ năng nghe, nói, đọc, viết

D. Giúp học sinh sử dụng tốt các chức năng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày và mở rộng hiểu biết cho học sinh về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người... của Việt Nam và các nước trên thế giới

Câu 7. Yêu cầu cần đạt của kĩ năng ĐỌC ở lớp 6 là:

A. Đọc từ và cụm từ

B. Đọc câu

C. Đọc bài liền ý

D. Đọc hội thoại

Câu 8. Kĩ năng NÓI được dạy chính ở phần nào trong mỗi Unit?

Đáp án: C

Câu 9. Yêu cầu dành cho học sinh đối với kĩ năng VIẾT trong Tiếng Anh 6 là gì?

Đáp án: C

Câu 10. Phần nào của mỗi unit giúp học sinh thực hành làm việc cá nhân, làm việc nhóm để thực hiện một nhiệm vụ ngoài lớp học?

Đáp án: D

Câu 11. Các bài REVIEW trong sách Tiếng Anh 6 có mục tiêu là gì?

Đáp án: B

Câu 12. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập tiếng Anh của học sinh lớp 6 bao gồm:

Đáp án: D

Câu 13. Các hợp phần bổ trợ của SGK tiếng Anh 6 - Global Success gồm những gì?

Đáp án: D

Câu 14. Trong Sách Mềm có Phần mềm Sách điện tử tương tác nào?

Đáp án: D

Câu 15. Giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông làm thế nào để được cấp quyền sử dụng miễn phí kho Phần mềm Sách điện tử tương tác và các học liệu điện tử bổ trợ cho bộ sách giáo khoa Tiếng Anh?

Đáp án: C

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 3.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo