Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 11 môn Lịch sử Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn môn Sử lớp 11 Sách Chân trời sáng tạo là tài liệu giúp các thầy cô tham khảo  hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 11 sử dụng từ năm học 2023-2024 của Nhà xuất bản Giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo môn Lịch sử cùng với gợi ý đáp án Hoatieu xin chia sẻ để các bạn đọc tham khảo.

Lưu ýĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 11 môn Lịch sử Chân trời sáng tạo dưới đây không phải đáp án chính thức của Bộ, chỉ mang tính chất tham khảo.

Tập huấn sách giáo khoa lớp 11 Chân trời sáng tạo môn Lịch sử

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN SAU TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 11 – BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Câu 1. Sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) mở đầu bằng những bài học về

A. Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam trước năm 1858.

C. Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.

D. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 2. Mỗi bài học trong sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được thiết kế với cấu trúc gồm các thành phần cơ bản là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

B. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng – Luyện tập.

C. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng.

D. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập.

Câu 3. Chức năng của hệ thống icon trong từng bài học của sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được dùng để

A. minh hoạ cho nội dung.

B. định hướng cho việc tìm hiểu lịch sử.

C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

D. bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động kiểm tra.

Câu 4. Hoạt động Luyện tập trong các bài học của sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nhằm

A. phát triển kĩ năng quan sát cho học sinh.

B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

C. phát triển kĩ năng tìm tòi khám phá cho học sinh.

D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 5. Hoạt động Vận dụng trong các bài học của sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nhằm

A. phát triển kĩ năng viết và trình bày lịch sử cho học sinh.

B. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.

C. phát triển lòng yêu nước và rèn luyện đạo đức cho học sinh.

D. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 6. Tiến trình tổ chức 1 mạch nội dung trong sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

A. tương thích với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

B. tương thích với hoạt động Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.

C. tương thích với hoạt động Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng.

D. tương thích với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Vận dụng.

Câu 7. Kĩ thuật 321 được nói đến trong tài liệu tập huấn là

A. một kĩ thuật làm việc nhóm nhằm phát huy chủ động của mỗi thành viên trong nhóm. Trong đó, X là số thành viên trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi thành viên cần đóng góp trong vòng Z thời gian.

B. kĩ thuật tổ chức dạy học lấy thông tin phản hồi của nhóm báo cáo hoặc của từng cá nhân, nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS. Các con số trong kĩ thuật 321 có nghĩa là 3 điều tâm đắc nhất, 2 điều chưa thoả mãn hoặc hài lòng và 1 đề xuất cho GV.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

C. hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề).

D. cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 8. Sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) đảm bảo các yêu cầu cần đạt về

A. phẩm chất, thông qua nội dung học tập.

B. năng lực chung, thông qua tổ chức các hoạt động.

C. năng lực âm nhạc, thông qua kiến thức kĩ năng trong từng mạch nội dung.

D. Cả A, B, C đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 9. Lõi kiến thức trung tâm của sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nằm ở phần nào?

A. Hình thành kiến thức mới.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

B. Luyện tập và Vận dụng.

C. Lắng nghe lịch sử.

D. Em có biết.

Câu 10. Chức năng của sách giáo viên Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

A. định hướng học tập theo sách giáo khoa Lịch sử 11.

B. cung cấp phương pháp giảng dạy theo sách giáo khoa Lịch sử 11.

C. cung cấp thông tin mới và tư liệu tham khảo cho sách giáo khoa Lịch sử 11.

D. cung cấp hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động theo sách giáo khoa Lịch sử 11.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.996
0 Bình luận
Sắp xếp theo