Thủ tục đổi thẻ BHYT của người làm công tác cơ yếu

Quy định cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu

Thủ tục đổi thẻ BHYT của người làm công tác cơ yếu như thế nào? Quy định cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu? Đây là những câu hỏi rất nhiều người quan tâm, HoaTieu.vn sẽ giải đáp cho các bạn qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Các trường hợp cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu

Điều 6 Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu quy định các trường hợp cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu như sau:

Thứ nhất: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp bị mất.

Thứ hai: Đổi thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp như:

  • Thay đổi đối tượng từ hạ sỹ quan, binh sỹ chuyển sang sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; từ học sinh cơ yếu chuyển thành người làm công tác cơ yếu hoặc thành sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp;
  • Người tham gia bảo hiểm y tế được Điều động đến làm việc ở vùng có Điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo và ngược lại.

2. Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu

Điều 6 Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu quy định các hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người làm công tác cơ yếu như sau:

Thứ nhất: Trường hợp cấp lại thẻ: Đơn đề nghị cấp lại thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

Thứ hai: Trường hợp đổi thẻ: Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế;

Ngoài ra, văn bản đề nghị và danh sách cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị cấp sư đoàn và tương đương lập gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Về trình tự thực hiện cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế thực hiện như trình tự cấp thẻ bảo hiểm y tế mới. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế; trường hợp không cấp lại, đổi thẻ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định và được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế.

3. Thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thứ nhất: Đối tượng đề nghị cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí trong trường hợp do cá nhân làm mất thẻ hoặc làm rách, nát, hỏng. Mức phí cấp lại, đổi thẻ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính;

Thứ hai: Cá nhân hoặc đơn vị nộp phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho tài chính đơn vị quản lý trực tiếp. Hằng tháng, tài chính đơn vị tổng hợp, báo cáo số tiền thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế lên cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp đến cơ quan Tài chính đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng;

Thứ ba: Hằng năm, cùng thời Điểm quyết toán thu, chi bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thực hiện quyết toán Khoản phí cấp lại, đổi thẻ với cơ quan Tài chính đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đánh giá bài viết
1 119
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo