Thông báo 460/2012/TB-BTC

Thông báo 460/2012/TB-BTC về kết luận của Bộ trưởng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với ngành tài chính thành phố Hà Nội về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
---------------

Số: 460/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2012, DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013

Ngày 08 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Cục Thuế thành phố Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi làm việc về công tác thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2012 và dự toán năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành Phố, đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp, đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Văn phòng Bộ, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tài chính ngân hàng, Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp và các cơ quan của Bộ Tài chính đóng trên địa bàn Thành phố (Kho bạc nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải quan).

Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan và Giám đốc Kho bạc nhà nước báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2012 và dự toán NSNN năm 2013 trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp và của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bộ Tài chính đánh giá cao về kết quả đạt được trong các mặt công tác của ngành Tài chính Hà Nội, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Đạt được kết quả đó có sự cố gắng rất lớn của CBCC ngành Tài chính Hà Nội; sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp tốt của các cấp lãnh đạo TP Hà Nội và Bộ Tài chính.

Công tác thu đã có nhiều cố gắng, trong đó thu nội địa đạt kết quả khá. Các đơn vị đã đẩy mạnh nhiều biện pháp tích cực về công tác thu nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra; tích cực đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp kê khai thuế đúng thời hạn, sát đúng thực tế kinh doanh;...

Công tác chi đạt kết quả tốt, Bộ Tài chính đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của TP Hà Nội về đảm bảo cân đối ngân sách, trong đó đã chỉ đạo tiết kiệm chi tiêu ngân sách đối với hội họp, tiếp khách, công tác nước ngoài, mua sắm,...; sử dụng khoản thưởng từ vượt thu từ NSTW (cho Thành phố) để bù đắp hụt chi; hạn chế sử dụng dự phòng ngân sách Thành phố;...

Kho bạc nhà nước đã luôn đảm bảo dòng tiền để đảm bảo điều hành ngân sách của Thành phố.

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo