Mức thu phí thăm quan bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh

Giá vé các bảo tàng ở TP HCM

Các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh có khung giá khác biệt giữa khách Việt Nam và quốc tế, đặc biệt đối với trẻ em được hoàn toàn miễn phí. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND quyết định mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 52/2016. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định về mức thu phí thăm quan bảo tàng.

1. Đối tượng áp dụng mức thu phí thăm quan bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan.

2. Mức thu phí thăm quan bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh.

a. Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

– Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt

– Người Việt Nam:

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt

+ Trẻ em: không thu

b. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh:

– Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt

– Người Việt Nam:

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt

+ Trẻ em: không thu

c. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh:

– Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt

– Người Việt Nam:

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt

+ Trẻ em: không thu

d. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh:

– Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt

– Người Việt Nam:

+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt

+ Trẻ em: không thu

đ. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh:

– Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt

– Người Việt Nam:

+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt

+ Trẻ em: không thu

Đánh giá bài viết
1 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo