Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền?

Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền? Nhiều người hiện nay không làm việc tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức mà làm việc đơn lẻ và mong muốn mua bảo hiểm y tế hằng năm để đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Vậy mua bảo hiểm y tế 1 người mất bao nhiêu tiền? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là một bảo hiểm gần như bắt buộc với người dân, bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ sức khoẻ của nhân dân không vì mục đích lợi nhuận.

Khi đóng bảo hiểm y tế người dân được cắt giảm một khoản phí nhất định trong quá trình thăm khám, chữa bệnh tại các bệnh viện. Vì vậy việc tham gia bảo hiểm y tế rất có lợi cho nhân dân khi mong muốn sức khoẻ luôn được đảm bảo.

2. Đối tượng đóng bảo hiểm y tế

Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền? Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng đóng bảo hiểm y tế là:

- Nhóm người lao động, người sử dụng lao động đóng là chủ những công ty và người làm trong doanh nghiệp tư nhân.

- Nhóm cơ quan bảo hiểm xã hội đóng là những người được hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Nhóm ngân sách nhà nước đóng là những người làm trong cơ quan nhà nước, người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

- Nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng là những người cận nghèo, nghèo đa chiều, học sinh, sinh viên, gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình.

- Nhóm tham gia theo hộ gia đình là những người trong gia đình cùng mua bảo hiểm y tế.

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng là những người thân của người làm trong quan đội, công an.

Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền?
Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền?

3. Mức đóng bảo hiểm y tế

Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;

b) Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;

c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này;

d) Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định này;

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

2. Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và đóng góp của các đối tượng có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

4. Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền?

Nếu người lao động làm việc tự do không làm việc theo hợp đồng doanh nghiệp nào và không thuộc các nhóm được nhà nước, cơ quan bảo hiểm hỗ trợ hoặc đóng thì người lao động được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Nghĩa là người lao động sẽ được đóng mới mức là 4,5% mức lương cơ sở, trong đó mức lương cơ sở hiện tại 1.490.000 đồng.

Vậy mức đóng bảo hiểm y tế 1 người là  4,5% x 1.490.000 x 12 = 804.600 đồng/năm.

5. Mức đóng bảo hiểm y tế của 1 người thuộc nhóm người lao động, người sử dụng lao động

Nghĩa là bạn làm việc trong một công ty và có hợp đồng trên 3 tháng thì bạn được doanh nghiệp đó đóng bảo hiểm y tế hằng tháng là 3% trong mức 4,5% tiền lương hằng tháng còn 1,5% còn lại bạn phải tự đóng.

Trong đó mức lương hằng tháng được căn cứ theo các vùng và mức lương không được thấp hơn mức tối thiểu vùng như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

Lao động chưa qua học nghề
(đồng/tháng)

Lao động đã qua học nghề
(đồng/tháng)

Lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
(đồng/tháng)

Vùng I

4.420.000

4.729.000

4.641.000

Vùng II

3.920.000

4.194.400

4.116.000

Vùng III

3.430.000

3.670.100

3.601.500

Vùng IV

3.070.000

3.284.900

3.223.500

Nếu người lao động có mức lương cơ bản là 5.500.000 đồng thì sẽ phải đóng bảo hiểm y tế hằng tháng với mức 1,5%.

Mức đóng bảo hiểm y tế của 1 người lao động được người sử dụng lao động hỗ trợ mức đóng là 5.500.000 x 1,5% x 12 = 990.000 đồng/năm

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Mua bảo hiểm y tế 1 người bao nhiêu tiền? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
2 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo