Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Chế độ tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là cho phép sớm đưa người phạm tội bị xử phạt tù quay trở về với cộng đồng để phục thiện, sửa chữa lỗi lầm. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC.

Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm các tài liệu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bao gồm:

 • Đơn xin tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
 • Bản sao bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Quyết định thi hành án;
 • Bản sao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng;
 • Quyết định hoặc bản sao Quyết định xếp loại chấp hành án phạt tù;
 • Tài liệu để xác định thời gian thực tế đã chấp hành án phạt tù là bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Quyết định thi hành án;
 • Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ sở giam giữ;
 • Các biên lai, chứng từ, hóa đơn…thể hiện đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án phí.

/data/image/2018/03/22/ho-so-de-nghi-tha-tu-truoc-thoi-han-co-dieu-kien-640.jpg

Ngoài các tài liệu nêu trên, trường hợp phạm nhân là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tháng tuổi thì còn phải có một trong các tài liệu chứng minh sau:

 • Người phạm tội có thân nhân là người có công với cách mạng phải có Giấy xác nhận hoặc bản sao giấy tờ chứng minh được UBND cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị công tác xác nhận; nếu là con nuôi phải có Quyết định trước thời điểm người đó phạm tội;
 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản trích sao phần bản án xác định phạm nhân là người đủ 70 tuổi trở lên hoặc là người đang chấp hành án phạt tù dưới 18 tuổi;
 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh xác định nữ phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi;
 • Giấy xác nhận khuyết tật xác định phạm nhân là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.
Đánh giá bài viết
1 758
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo