Công văn 935/TCTK-PPCĐ về tên đơn vị hành chính mới

Thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

Tổng cục Thống kê có Công văn 935/TCTK-PPCĐ ngày 29/6/2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới.

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập mới, chia tách, nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ/TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004;

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tổng cục Thống kê đề nghị Quý cơ quan cập nhật mã số đơn vị hành chính mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê. Điện thoại: (024) 73046666/8006, email: phuongphapchedo@gso.gov.vn.

Theo đó, Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Tổng cục Thống kê đề nghị các cơ quan cập nhật mã số đơn vị hành chính mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê.

Công văn 935/TCTK-PPCĐ được ban hành ngày 29/6/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo