Công an Hà Nội ra văn bản hoả tốc về việc thu hồi sổ hộ khẩu

Văn bản chỉ đạo của CA TP Hà Nội về thu hồi sổ hộ khẩu

Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội đã có Văn bản hoả tốc 4829 gửi Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06); công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7…

Cụ thể, theo Văn bản hoả tốc 4829, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1/7; Chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú... phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống" theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Giao Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Luật Cư trú và công tác làm sạch thông tin dân cư của các đơn vị.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo