Cách xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT

Cách xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT

Thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập? Những doanh nghiệp chậm nộp Mẫu 06/GTGT được xử lý thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo qua bài viết dưới đây của HoaTieu.vn về cách xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Hướng dẫn cách viết mẫu 06/GTGT

Từ năm 2015, những doanh nghiệp nào phải nộp Mẫu 06/GTGT

Xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT

Theo quy định, các doanh nghiệp muốn thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu của năm liền kề dưới 1 tỷ, phải làm Mẫu 06/GTGT để tự nguyện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nhưng có những doanh nghiệp chậm nộp Mẫu 06/GTGT được xử lý thế nào? HoaTieu.vn xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT.

Xử lý trường hợp chậm nộp Mẫu 06/GTGT

1. Thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT

a. Doanh nghiệp đang hoạt động

Thời hạn nộp mẫu 06-GTGT đối với các doanh nghiệp đang hoạt động được quy định tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

"... Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ."

Theo quy định trên, doanh nghiệp đang hoạt động, thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp Mẫu 06/GTGT trước 20/12 năm trước liền kề

Ví dụ:

Năm 2016, doanh nghiệp thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12 của năm 2015.

b. Doanh nghiệp mới thành lập

Công văn số 1097/TCT-KK quy định về tiếp nhận Mẫu 06/GTGT như sau:

"– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh."

Theo quy định trên, doanh nghiệp mới thành lập thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, phải nộp mẫu 06-GTGT trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên.

Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập tháng 10 năm 2015 thì doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT trước ngày 31/12/2015.

2. Xử lý trường hợp Chậm nộp Mẫu 06/GTGT

Công văn số 1097/TCT-KK quy định về thời hạn kê khai thuế GTGT như sau:

"Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các năm tiếp theo sau năm 2014."

Theo quy định, các doanh nghiệp muốn thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhưng có doanh thu của năm liền kề dưới 1 tỷ, phải làm Mẫu 06/GTGT để tự nguyện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thời hạn nộp Mẫu 06/GTGT được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật nêu trên.

Nếu doanh nghiệp nộp Mẫu 06/GTGT không đúng thời hạn quy định nêu trên, thì doanh nghiệp phải áp dụng kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vì đã không đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.

Thời hạn áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp (hay khấu trừ) là 2 năm.

Hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp thông báo mẫu 06/GTGT:

Hướng dẫn chi tiết thực hiện nộp mẫu 06/GTGT

Đánh giá bài viết
1 112
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo