Bỏ chấm điểm 6 môn học THCS, THPT

6 môn học ở THCS, THPT không còn được chấm điểm

Sẽ bỏ chấm điểm 6 môn học THCS, THPT từ 5/9/2021. Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT mới được ban hành ngày 20/7/2021 về đánh giá học sinh THCS, THPT.

Cụ thể, trong năm học 2021-2022 sẽ thực hiện bỏ chấm điểm đối với các môn học Giáo dục thể chất; Nghệ thuật; Âm nhạc; Mỹ thuật; Nội dung giáo dục của địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Quy định này sẽ bắt đầu được áp dụng với học sinh lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc đánh giá nhận xét các môn học này sẽ được thực hiện như sau:

- Giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh;

- Học sinh dùng hình thức nói hoặc viết để tự nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của bản thân.

- Cha mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giáo dục học sinh cung cấp thông tin phản hồi về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh.

Đồng thời, nhận xét được đánh giá theo 02 mức: Đạt và chưa đạt.

Lưu ý, các quy định trên từ năm học 2022-2023 sẽ áp dụng với lớp 7 và lớp 10, tiếp theo đó:

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 568
0 Bình luận
Sắp xếp theo