Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên gồm những phẩm chất gì? Dùng tiêu chí nào để đánh giá phẩm chất, đạo đức giáo viên, hiệu trưởng? Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, có lẽ vì vậy mà nghề giáo viên bao giờ cũng đòi hỏi những phẩm chất chính trị, đạo đức nhất định.

Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên theo quy định của pháp luật hiện nay.

1. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên

1.1 Phẩm chất chính trị giáo viên

Phẩm chất chính trị của giáo viên được quy định tại điều 3 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

 • Các tiêu chí đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống sẽ là căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. Ngoài ra đây cũng là các tiêu chí để các cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá năng lực giáo viên nhằm bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên

1.2 Phẩm chất đạo đức giáo viên

Phẩm chất đạo đức giáo viên được quy định tại điều 4 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT:

 • Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
 • Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.
 • Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.
 • Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

2. Tiêu chí đánh giá phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên

2.1 Tiêu chí đánh giá phẩm chất giáo viên mầm non

- Đối với tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo thì:

 • Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;
 • Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;
 • Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

- Đối với tiêu chuẩn phong cách làm việc thì:

 • Mức đạt: Có tác phong, phương pháp làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non;
 • Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ em;
 • Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ; có ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

1.3 Tiêu chí đánh giá phẩm chất giáo viên phổ thông

Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

- Đạo đức nhà giáo

 • Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;
 • Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;
 • Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

- Phong cách nhà giáo

 • Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
 • Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến học sinh;
 • Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

1.4 Tiêu chí đánh giá phẩm chất hiệu trưởng

Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

- Đạo đức nghề nghiệp

 • Mức đạt: thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;
 • Mức khá: chỉ đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức của giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo trong xây dựng các nội quy, quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường;
 • Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường.

- Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

 • Mức đạt: có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh;
 • Mức khá: lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường;
 • Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của giáo viên. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Cán bộ công chức, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 9.868