Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức là biểu mẫu kê khai đăng ký thuế dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp khi muốn đăng ký thuế, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức

Dành cơ quan thuế ghi
Ngày nhận tờ khai:

               

Nơi nhận:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu số: 01-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo chứng từ
số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)
Tổ chức SXKD Tổ chức không kinh doanh Tổ chức được hoàn thuế Hợp đồng dầu khí Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

 

Mã số thuế Dành cho cơ quan thuế ghi

DÙNG CHO TỔ CHỨC
1. Tên người nộp thuế
 
2. Địa chỉ trụ sở chính 3. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)
2a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn: 3a. Số nhà, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn hoặc hòm thư bưu điện:
2b. Phường/ Xã/ Thị trấn: 3b. Phường/ Xã/ Thị trấn:
2c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh: 3c. Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh:
2d. Tỉnh/ Thành phố: 3d. Tỉnh/ Thành phố:
2đ. Điện thoại: / Fax: 3đ. Điện thoại: / Fax:
E – mail: E – mail:
4. Quyết định thành lập 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp
4a. Số quyết định: 5a. Số:
4b. Ngày ký quyết định: .../ .../ ...... 5b. Ngày cấp: .../ .../ ......
4c. Cơ quan ra quyết định: 5c. Cơ quan cấp:
6. Đăng ký xuất nhập khẩu 7. Ngành nghề kinh doanh chính
Không  
8. Vốn điều lệ:

9. Ngày bắt đầu hoạt động: .../ .../ ...

 

 

 

 

8.1. Vốn trong nước:
8.1a. Vốn nhà nước: Tỷ trọng: %
8.1b. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: %
8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng: %
8.3. Vốn khác: Tỷ trọng: %
10. Loại hình kinh tế
Công ty cổ phần Công ty hợp danh Hợp tác xã Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị,
CT-XH, xã hội, XH-NN
Công ty TNHH Hợp đồng hợp tác,
kinh doanh với nước ngoài
Tổ hợp tác Đơn vị vũ trang
Doanh nghiệp tư nhân Tổ chức là thương nhân biên giới Đơn vị sự nghiệp Loại hình khác
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh 12. Năm tài chính Áp dụng từ ngày ....../ .......
Đến ngày ......./.......
Độc lập Phụ thuộc
13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/ chủ DNTN
13a. Mã số thuế
13b. Tên đơn vị chủ quản/ đơn vị quản lý trực tiếp:
13c. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.a. Tên người đại diện theo pháp luật:
14b. Chức vụ:.....
14c. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
CMND CCCD Hộ chiếu
CMT biên giới Giấy thông hành Khác
Số giấy tờ:.......................................................
Ngày cấp: ....../ ..../ ........... Nơi cấp......................
14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
14đ. Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/ xóm/ ấp/ thôn:
Phường/ xã/ Thị trấn:
Quận/ Huyện/ Thành phố thuộc tỉnh:
Tỉnh/ Thành phố:
Quốc gia:
14e. Thông tin khác

Điện thoại: ................../Fax: ...................

Email:..................... Website:..................

15. Các loại thuế phải nộp:

Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Môn bài

Thuế bảo vệ môi trường Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Thuế SDĐPNN Thuế đất Khác

 

16. Phương pháp tính thuế GTGT

Khấu trừ Trực tiếp trên GTGT Trực tiếp trên doanh số Không phải nộp thuế GTGT

17. Thông tin về các đơn vị liên quan

Có đơn vị độc lập Có đơn vị trực thuộc Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí

18. Thông tin khác
18.a. Tên giám đốc/ tổng giám đốc: 18.c. Tên kế toán trưởng:
18.b. Điện thoại liên lạc: 18.d. Điện thoại liên lạc:

19. Tài khoản ngân hàng

Có tài khoản ngân hàng

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có)

Sáp nhập Hợp nhất Tách Chia Khác

Mã số thuế trước của tổ chức đó:..........................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

  ........, ngày...../...../.........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

2. Thủ tục đăng ký thuế mới nhất

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc Quyết định thành lập; hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp cho tổ chức, hộ kinh doanh của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam; Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh), người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định, gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế.

Nơi nộp hồ sơ:

++ Tổ chức kinh tế (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác) nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

++ Cục thuế nơi tổ chức khác đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập.

++ Chi cục Thuế nơi tổ chức khác đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập; Nơi Hợp tác xã, tổ hợp tác đặt trụ sở chính.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

+++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

+++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

++ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

++ Các bảng kê kèm theo Tờ khai đăng ký thuế (nếu có).

++ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 47.668
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo