Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Tự nhiên xã hội tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Mẫu nhận xét học kỳ 2 môn TNXH  theo Thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Nội dung
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HHoàn thành nội dung bài học GK 2.
HNắm được nội dung bài học giữa học kì 2.
TNắm được kiến thức kĩ năng môn học.
THoàn thành tốt nội dung môn học giữa học kì 2.
HHoàn thành nội dung môn học.
HHoàn thành nội dung các bài học giữa học kì 2.
HNắm được nội dung kiến thức các bài học.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
THoàn thành tốt nội dung môn học.Biết quan sát tranh trả lời tốt câu hỏi.
TNắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
THoàn thành tốt nội dung môn học.
TCó vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
TNắm được kiến thức kĩ năng môn học. Hoàn thành tốt nội dung các bài học.
HHoàn thành nội dung môn học.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
HHoàn thành nội dung môn học giữa kì 2.
TBiết vận dụng kiến thức đã học về đề phòng các loại bệnh vào thực tế cuộc sống tốt.
HHoàn thành nội dung môn học.
TNăm được kiến thức kĩ năng môn học vận dụng trả lời tốt.
THoàn thành tốt nội dung môn học.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
THoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
THoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
THoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
HHoàn thành nội dung môn học.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
TNắm vững nội dung bài học.Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HHoàn thành nội dung kiến thức kĩ năng môn học.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
THoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HHoàn thành nội dung môn học.
THoàn thành tốt nội dung môn học.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HNắm được kiến thức kĩ năng môn học,
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
TNắm vững nội dung bài học. Biết quan sát tranh và trả lời câu hỏi tốt.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
HNắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
HHoàn thành nội dung môn học.
TCó vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.
TNhanh nhn tiếp thu bài nhanh. Hoàn thành tốt nội dung môn học.
HHoàn thành kiến thức kĩ năng môn học.
HHoàn thành nội dung môn học.
HNắm được kiến thức kĩ năng môn học.
HHoàn thành nội dung môn học.
HNắm được kiến thức kĩ năng môn học GK 2.
THoàn thành tốt kiến thức kĩ năng môn học.
TCó vốn hiểu biết về thực tế tốt. Nhanh nhẹn tiếp thu bài tốt.

2. Lời nhận xét môn TNXH tiểu học theo Thông tư 27

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.

Em biết trả lời đúng nội dung câu hỏi theo từng chủ đề bài học

Em nắm được nội dung bài học và biết vận dụng vào cuộc sống.

Em nêu được tên các đồ dùng trong nhà và cách sử dụng an toàn.

Em nêu được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

Em biết xử lý tình huống theo yêu cầu của bài học.

Em biết thể hiện cách ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô giáo.

Em kể tên được những hoạt động trong trường học và biết nêu cảm nhận của bản thân.

Em nêu được những hoạt động vui chơi và lựa chọn trò chơi an toàn.

Em biết giữ gìn và sử dụng đúng các đồ dùng học tập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.999