Mẫu kế hoạch kết nạp đội viên mới

Mẫu kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới

Mẫu kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới. Mẫu kế hoạch nêu rõ thời gian và địa điểm kết nạp đội, tiến trình kết nạp, tổng số đội viên kết nạp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch kết nạp đội viên mới tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới như sau:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI ...............

Số: ...............

..........., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH

(V/v kết nạp Đội viên mới khối lớp .....)

Năm học: .......

- Căn cứ vào chương trình, hướng dẫn HĐĐ xã ...........................

- Căn cứ vào chương trình năm học 2017-2018 của liên Đội ..................................

Nay liên đội .......................... đề ra kế hoạch kết nạp Đội viên mới khối lớp ..... như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

- Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em nhi đồng.

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng liên đội mạnh.

- Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng đội viên.

II/ Nội dung:

1/ Đối tượng

- Tất cả các em học sinh khối lớp ......

2. Số lượng:

Liên đội tổ chức kết nạp ...... nhi đồng.

3. Thời gian:

- Kết nạp ngày

III/ Biện pháp thực hiện:

1. Đối với TPTĐ:

Xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức kết nạp.

Triển khai nội dung chương trình dự bị đội viên cho các lớp khối ........

Lập hồ sơ đề nghị kết nạp đội viên mới về Hội đồng Đôi xã.

TPT tham mưu BGH hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi lễ kết nạp Đội.

2. Đối với giáo viên phụ trách:

- Tổ chức triển khai tập huấn chương trình dự bị đội viên, điều kiện xét kết nạp vào Đội.

- Kết họp Ban chi huy liên đội – phụ trách sao lập danh sách các em có năng lực, phẩm chất tốt để dự lễ kết nạp đội.

- Tổ chức kết nạp khi có quyết định kết nạp đội của Hội đồng Đội xã ...............

- Trên đây là kế hoạch phát triển Đội viên của Liên đội ................. năm học 2017– 2018 đề nghị các đồng chí có trách nhiệm thực đúng theo kế hoạch.

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

T/M LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Mẫu kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới

Mẫu kế hoạch về việc kết nạp đội viên mới

Đánh giá bài viết
1 2.766
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo