Mẫu đơn xin mượn địa điểm

Mẫu đơn mượn địa điểm

Mẫu đơn mượn địa điểm là mẫu đơn được lập ra để xin được mượn địa điểm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người mượn địa điểm, thời gian mượn địa điểm, lý do mục đích mượn địa điểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn mượn địa điểm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN MƯỢN ĐỊA ĐIỂM

Kính gửi: ..........................................................

Em là ..............................., học sinh lớp............., đại diện cho ..................

Em viết đơn này xin phép được mượn ......................................................

Thời gian mượn: Từ ....h.... ngày .../.../... đến ......h.... ngày ..../..../....

Mục đích: ....................................................................................................

Trang thiết bị kèm theo: ..............................................................................

Chúng em cam kết chịu trách nhiệm về việc giữ gìn trật tự, vệ sinh và bảo quản tài sản của nhà trường.

Nếu xảy ra hư hỏng, thất thoát chúng em xin bồi hoàn theo đúng giá trị.

.........., ngày...tháng...năm...

Ý kiến của Ban Giám Hiệu

Xác nhận của Cố vấn Đoàn

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn mượn địa điểm

Mẫu đơn mượn địa điểm

Đánh giá bài viết
1 3.706
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo