Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong

Hệ hô hấp là tập hợp cục bộ mọi công đoạn đưa không khí từ môi trường xung quanh vào nằm trong cơ thể và sa thải khí cacbonic từ cơ thể. Vậy hô hấp ngoài là gì? Hô hấp trong là gì? Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong như thế nào? Cùng xem câu trả lời dưới đây nhé.

Trước khi tìm hiểu bản chất của hô hấp ngoài và hô hấp trong, cùng xem định nghĩa hô hấp ngoài là gì, hô hấp trong là gì nhé.

1. Hô hấp ngoài là gì?

Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang

2. Hô hấp trong là gì?

Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí từ tế bào vào màu và từ máu ra tế bào.

3. Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong

Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong
Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong

3.1. Bản chất của sự hô hấp ngoài

Bản chất của sự hô hấp ngoài là sự trao đổi khí ở phổi với môi trường ngoài bằng việc thở ra và hít vào, trong đó O2 khuếch tán từ phế nang vào máu và CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.

3.2. Bản chất của sự hô hấp trong

Bản chất của sự hô hấp trong là sự trao đổi khí ở tế bào: CO2 từ tế bào khuếch tán vào máu và O2 từ máu được khuếch tán vào tế bào.

4. Hô hấp gồm mấy giai đoạn?

Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường.

+ Trao đổi khí ở phổi: CO2 từ máu vào tế bào phổi, O2 từ tế bào phổi vào máu.

+ Trao đồi khí ở tế bào: O2 từ máu vào tế bào, CO2 từ tế bào vào máu.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Giải thích bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 8 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo