Mẫu giấy xác nhận

Mẫu giấy xác nhận là gì? Mẫu giấy xác nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận sinh viên là gì?

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử hoatieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập để các bạn tiện theo dõi. hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Giấy xác nhận sinh viên để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu giấy xác nhận sinh viên là mẫu giấy được học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới nhà trường để xin xác nhận về việc là sinh viên của trường khi tham gia vay vốn sinh viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận sinh viên tại đây.

2. Mẫu giấy xác nhận sinh viên số 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Chứng nhận anh / chị:...............................................................................................................

Sinh ngày:................tháng................năm..................Tại Thành phố/Tỉnh ...............................

Là sinh viên đang học tại lớp:............................................. Số hiệu sinh viên:.........................

Khoá........................................... Hệ đào tạo:...............................................................

.........., ngày ..............tháng ............. năm 20.........

Giấy này có giá trị

đến ngày......../......./20.....

TL.HIỆU TRƯỞNG

3. Giấy chứng nhận sinh viên số 2

ĐẠI HỌC..................

TRƯỜNG..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..........., ngày……tháng……năm 20........

GIẤY XÁC NHẬN

TRƯỜNG.................................

XÁC NHẬN

Sinh viên:….……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….……………………………………………………………………………….

Số CMTND:………..………. Ngày cấp: …………..……… Nơi cấp:……………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….….

Là sinh viên lớp: ………………………………Khoa:………………………………………...

Mã số HSSV:……………………………………Khóa học:…………………………………..

Thuộc hệ đào tạo: ………………………………………………………….……………………

Lý do xác nhận: ………………………………..………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

TL. HIỆU TRƯỞNG

4. Giấy xác nhận số 3

Mẫu giấy xác nhận

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận sinh viên như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC............................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:......................................................................................................

Sinh ngày:................................. Giới tính: Nam............................. Nữ........................

Số CMND:....................................... Ngày cấp:............................................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):.....................................

Tên trường:...................................................................................................................

Ngành học:...................................................................................................................

Hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, TCCN, dạy nghề):.....................................................

Khóa:........................... Loại hình đào tạo:........................... Lớp:................................

Số thẻ sinh viên:.................................... Khoa:............................................................

Ngày nhập học:............................. thời gian ra trường (tháng, năm):.........................

(Thời gian học tại trường................................... tháng).

Số tiền học phí hàng tháng............................... đồng.

Thuộc diện:

  • Không miễn giảm
  • Giảm học phí
  • Miễn học phí

Thuộc đối tượng:

  • Mồ côi
  • Không mồ côi

Trong thời gian theo học tại trường (anh, chị)........................................... không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, buôn lậu.

Sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp học phí cho trường.................................................

Vào tài khoản.......................... số tài khoản...................................., tại ngân hàng............................

.............., ngày.......tháng........năm.........

BAN CHỦ NHIỆM KHOA TL. HIỆU TRƯỞNG
PT. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35.961
0 Bình luận
Sắp xếp theo