Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14

Cảm ơn bạn đã tải Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 1,1 MB 14/07/2020 5:17:19 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật Đầu tư sửa đổi 2020 số 61 2020 QH14 gồm 7 chương và 77 Điều, có hiệu lực từ ngày 01 01 2021. Điểm đáng chú ý của Luật đầu tư năm 2020 là bãi bỏ dịch vụ đòi nợ thuê
Xem thêm các thông tin về Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14