Khai thuế qua mạng iHTKK 3.8.1 3.8.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
05/08/2020 10:20:39 SA
iHTKK 3.8.1 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế phát hành, hoàn toàn miễn phí, là hình thức giao dịch điện tử giữa người nộp thuế với cơ quan thuế, một trong những giao dịch đã được pháp luật về thuế quy định. Mời các bạn cùng tải phần mềm mới nhất hiện nay về sử dụng.
Xem thêm các thông tin về Khai thuế qua mạng iHTKK 3.8.1