Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Cảm ơn bạn đã tải Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021 332,5 KB 03/12/2020 4:38:02 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đăng ký dự tuyển công chức là mẫu văn bản được Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ, quy định về cách ghi thông tin xin dự tuyển công chức nhà nước hoàn thành hồ sơ xin dự tuyển công chức.
Xem thêm các thông tin về Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2021