Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" năm 2019

Ngày 11/4/2019, Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" đã ban hành Thể lệ số 01/TL-BTC về Thể lệ và Bộ Câu hỏi Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng". hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng để bạn đọc cùng tham khảo nhé.

Thể lệ cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức, yêu cầu về bài dự thi

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh (từ THCS trở lên), sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh (Thành viên Ban Tổ chức; Tổ thư ký và Ban Giám khảo không thuộc đối tượng dự thi).

2. Nội dung thi

Nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hình thức thi

- Đối tượng dự thi sử dụng hình thức đánh máy, chữ tiếng Việt, phông chữ Times New Roman (bản chính) hoặc viết tay rõ ràng, sạch sẽ trên khổ giấy A4. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: “Bài dự thi Cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng”; họ tên; năm sinh; địa chỉ; nghề nghiệp; số điện thoại của người dự thi (nếu có).

- Đối tượng dự thi cần nghiên cứu kỹ câu hỏi để trả lời; Khuyến khích các Bài dự thi được trình bầy công phu, có hình ảnh minh họa.

4. Bài dự thi không hợp lệ

- Bài của người không thuộc đối tượng dự thi;

- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức;

- Lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

- Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi

- Cuộc thi được triển khai, tổ chức từ tháng 3/2019 đến hết tháng 7/2019.

- Địa điểm, thời gian tiếp nhận bài dự thi:

+ Đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú;

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn các huyện, thành phố nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc;

+ UBND các xã, phường, thị trấn nộp bài dự thi đã nhận cho UBND huyện, thành phố (qua phòng Tư pháp) chậm nhất là ngày 05/6/2019;

+ Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh tập hợp bài dự thi của người lao động trong đơn vị nộp về UBND huyện, thành phố (qua phòng Tư pháp) nơi đơn vị đóng trên địa bàn chậm nhất là ngày 05/6/2019;

+ Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tiến hành chấm thi; Tổng kết cuộc thi và lựa chọn 07 - 10 bài thi xuất sắc gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25/6/2019;

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có số lượng dưới 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi 02 - 03 bài; Đối với các đơn vị có từ 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lên gửi 03 - 05 bài dự thi cấp tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25/6/2019;

Tất cả các bài dự thi cấp tỉnh của các đơn vị, địa phương gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp) trước ngày 25/6/2019; Theo địa chỉ: Số 17, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

II. Ban Giám khảo và nguyên tắc chấm điểm

1. Ban Giám khảo cuộc thi cấp nào thì do Ban Tổ chức cấp đó thành lập. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh do thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi đối với các bài dự thi của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Một bài dự thi ít nhất phải được từ 02 Giám khảo chấm trở lên. Điểm của bài thi là trung bình cộng của các Giám khảo. Điểm của bài thi đạt điểm cao phải được chấm vòng 2 theo Quy chế chấm thi của Ban Giám khảo cuộc thi.

III. Giải thưởng và Tổng kết Cuộc thi

Giải thưởng cấp tỉnh (Tổng giải thưởng: 60.500.000đồng), bao gồm:

a. Giải tập thể:

- 01 giải Nhất, trị giá: 7.000.000đ/giải

- 02 giải Nhì, trị giá: 4.000.000đ/giải

- 03 giải Ba, trị giá: 2.000.000đ/giải

- 06 giải Khuyến khích, trị giá: 1.000.000đ/giải

b. Giải cá nhân:

- 01 giải Nhất, trị giá: 3.000.000đ/giải

- 06 giải Nhì, trị giá: 2.000.000đ/giải

- 10 giải Ba, trị giá: 1.000.000đ/giải

- 15 giải Khuyến khích, trị giá: 500.000đ/giải

c. Một số giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, mỗi giải trị giá 500.000đ (02 giải )

- Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

- Tiêu chí đánh giá trao giải đối với tập thể trên cơ sở tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia (đối với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) và tỷ lệ người tham gia so với dân số (đối với cấp huyện), tỷ lệ bài đạt giải cấp tỉnh và thực hiện tốt công tác triển khai, tổ chức Cuộc thi theo đúng các nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức cấp tỉnh.

2. Tổng kết Cuộc thi và trao giải thưởng

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 10/7/2019

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/7/2019

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận và giải thưởng Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân có bài thi đạt giải. Đối với những cá nhân, tập thể đạt giải cao, và có nhiều đóng góp cho sự thành công của Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi có thể lựa chọn, bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

IV. Kinh phí

- Kinh phí chi giải thưởng của cấp tỉnh từ nguồn kinh phí chi cho cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Kinh phí chi giải thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp huyện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. Giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh công bố kết quả Cuộc thi, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Hết thời hạn trên Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; số điện thoại: 02293.872544) để phối hợp thực hiện.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương để hưởng ứng tham gia./.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 485
0 Bình luận
Sắp xếp theo