Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng viên 2024 mới cập nhật

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật, phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật được áp dụng với hai trường hợp là kỷ luật với tổ chức Đảng và kỷ luật Đảng viên. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viênPhiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng mới nhất theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tại đây.

1. Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật là gì?

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết, xin ý kiến về việc thi hành kỷ luật. Mẫu phiếu nêu rõ các hình thức kỷ luật đặt ra...

2. Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên 2024

Dưới đây là mẫu Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên mới nhất ban hành kèm theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu 1

……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

……., ngày….tháng…..năm 20…..

PHIẾU BIỂU QUYẾT

thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên...(họ và tên, chức vụ)

1. Không kỷ luật

2- Khin trách

3- Cảnh cáo

4- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ từ khi vi phạm đến thời điểm hiện tại của đảng viên):

(1)…………………………………………………

(2)…………………………………………………

(3)…………………………………………………

(4) Tất cả các chức vụ trong Đảng.

5- Khai trừ ………………………………………

3. Cách điền phiếu thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên

  • Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.
  • Đảng viên không có chức vụ thì không ghi hình thức cách chức trong phiếu biểu quyết.
  • Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng: Chỉ đưa vào phiếu khi đảng viên có nhiều chức vụ về Đảng, kể cả chức vụ ở nhiệm kỳ trước và hiện tại.
  • Một chức vụ qua nhiều nhiệm kỳ: Cần ghi đủ từng nhiệm kỳ theo từng ô (để biểu quyết rõ việc cách chức một hay các nhiệm kỳ cụ thể).
  • Đã đồng ý ở ô (4) thì không đánh dấu vào các ô (1), (2), (3) trong mục 4 (Cách chức).

4. Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng 2024

Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng
Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng

Mẫu Phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật hiện nay là mẫu số 02 được ban hành kèm theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu 2

……….
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

……., ngày….tháng…..năm 20…..

PHIẾU BIỂU QUYẾT

thi hành kỷ luật/ đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng ...(ghi đầy đủ tên tổ chức đảng)

1- Không kỷ luật

2- Khiển trách

3- Cảnh cáo

4- Giải tán

Ghi chú: Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

5. Phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng dưới đây là mẫu cũ, Hoatieu chỉ liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày...tháng...năm....

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỀ NGHỊ THI HÀNH KỶ LUẬT

Qua kiểm tra KCDHVP đối với (tổ chức đảng) …………….

+ Không kỷ luật: ...............................................

+ Khiển trách: ...................................................

+ Cảnh cáo: .......................................................

+ Giải tán: .........................................................

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng).

Trên đây là Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật 2024 mới nhất đối với đảng viên và tổ chức Đảng. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
2 10.437
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo