Giấy khai sang tên, di chuyển xe

Giấy khai sang tên, di chuyển xe là giấy tờ cần thiết trong thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy khai sang tên, di chuyển xe tại đây.

1. Khái niệm Giấy khai sang tên, di chuyển xe

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe - Mẫu số 04 là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA. Khi mua bán xe cũ, người bán khi tiến hành làm thủ tục tại nơi đăng ký xe và phải điền vào mẫu để hoàn tất các thủ tục.

2. Giấy khai sang tên, di chuyển xe - Mẫu số 04

Giấy khai sang tên, di chuyển
Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): ...........................................BIỂN SỐ (Number Plate):..............................

1- Tên chủ xe (Owner's full name):................................................................................

2- Địa chỉ (Address):....................................................................................................

3- Số CMND (Identity Card N0): .................. cấp ngày ..../ ..../ .... tại.............................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): .................................. Số loại (Model code):....................................

Loại xe (Type): ........................................ Màu sơn (Color):..........................................

Số máy (Engine No): ............................... Số khung (Chassis No):................................

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners).................

..................................................................................................................................

6- Địa chỉ (Address).....................................................................................................

..................................................................................................................................

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):

..................................................................................................................................

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)..............................................................

..................................................................................................................................

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)...............................................................................................
xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
........, ngày .... tháng .... năm ....
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT...., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện .....

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

3. Hướng dẫn điền vào mẫu khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04)

(1) Xe: Điền ô tô hay xe máy;

(2) Biển số xe ghi trên Giấy đăng ký xe

(3) Tên chủ xe: Là tên người đứng tên trên Giấy đăng ký xe

(4) Địa chỉ: Ghi trên Giấy đăng ký xe

(5) Số CMND của chủ xe

(6) Ngày cấp ghi trên CMND của chủ xe

(7) Nhãn hiệu: Chẳng hạn Toyota, Honda, Yamaha, Vinfast…

(8) Số loại: Ví dụ xe máy có số loại là Dylan, Lead, Wave

Ô tô có số loại: Q7, Cx5, Vios…

(9) Loại xe: Ô tô con, xe máy…

(10) Màu sơn: Xanh, đỏ…

Mục (7) (8) (9) (10) người khai kiểm tra thông tin trên Giấy đăng ký xe để điền chính xác bởi những mục này dễ nhầm lẫn và thường bị điền sai.

(11) (12) Số máy, số khung là 02 thông tin đều được ghi trên Giấy đăng ký xe

(13) Tên người mua xe, đang tiến hành làm thủ tục sang tên xe cho người đó

(14) Địa chỉ của chủ xe mới

(15) Điền chính xác lý do sang tên, di chuyển xe: do điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại…

(16) Các giấy tờ nộp kèm tờ khai

(17) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở cấp tỉnh ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, thành phố ghi Công an huyện …..

(18) quận/huyện, ngày, tháng, năm điền mẫu khai sang tên, di chuyển xe

(19) Phần này không phải phần người khai điền mà được in sẵn tùy thuộc cơ quan đang tiến hành thủ tục sang tên, di chuyển xe. Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở cấp tỉnh ghi Trưởng phòng, ở cấp huyện ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 37.988
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo