Biển báo bắt buộc ấn còi R309

Biển báo hiệu bắt buộc ấn còi R309

Biển báo giao thông R309 là biển báo gì? Biển được biểu thị và mang ý nghĩa như thế nào? hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết biển báo tại đây.

Biển báo bắt buộc ấn còi

Biển báo bắt buộc ấn còi

· Số hiệu biển báo: R.309

· Tên biển báo: Ấn còi.

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.

Đặt biển ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc sắp vào đường đèo dốc dọc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo