Biển báo 504 làn đường

Biển báo hiệu 504 làn đường

Biển báo giao thông 504 là biển báo được dùng để báo hiệu chỉ làn đường. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo làn đường

Biển báo làn đường

Số hiệu biển báo: 504

Tên biển báo: Làn đường

Chi tiết: Biển báo giao thông được đặt bên dưới các biển báo cấm và biển hiệu lệnh hay bên dưới đèn hiệu để chỉ làn đường chịu hiệu lực của biển (hay đèn hiệu) báo lệnh cấm - và hiệu lệnh trên làn đường đó.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo