Biển báo 430 Điện thoại

Biển báo hiệu 430 Điện thoại

Biển báo giao thông 430 là biển báo được dùng để chỉ dẫn phía trước có trạm điện thoại công cộng. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo Điện thoại

Biển báo Điện thoại

Số hiệu biển báo: R.430

Tên biển báo: Điện thoại

Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo