Tài liệu tập huấn môn Ngữ Văn

Tập huấn chương trình Ngữ văn mới

Tài liệu tập huấn môn Ngữ Văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 được Bộ giáo dục ban hành nhằm giúp giáo viên có thêm tư liệu tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau đây là chi tiết tài liệu tập huấn môn Ngữ Văn mới nhất.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

MỤC LỤC

KÍ HIỆU VIẾT TẮT .......................................................................................................... 3

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ.................................................................................................. 4

A. MỤC TIÊU................................................................................................................... 8

B. NỘI DUNG TẬP HUẤN .............................................................................................. 8

NỘI DUNG 1. TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN......................................................................................... 8

NỘI DUNG 2. TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN 2018.................................................................................................... 14

NỘI DUNG 3. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔN HỌC NGỮ VĂN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018......................................................................... 30

NỘI DUNG 4. THỰC HIỆN DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THEO
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGỮ VĂN 2018.............................................................. 40

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN.............................................................................. 62

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN.............................................................................. 63

PHỤ LỤC 1. GIÁO ÁN MINH HỌA ................................................................................. 64

PHỤ LỤC 2. ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ........................................................................ 103

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn môn Ngữ Văn 2018, mời các bạn sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 10.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo