Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 module 9

Mô đun 9 với nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT”. Khi tập huấn mô đun 9, giáo viên sẽ phải nộp Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3: Đánh giá ứng dụng CNTT trong dạy học lên hệ thống để giảng viên chấm bài, cho điểm. Dưới đây là Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 module 9 mà Hoatieu.vn sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô, mời các bạn tham khảo.

Thầy cô hãy đánh giá việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học sau khi xem video clip bằng cách đánh dấu X và đưa ra dẫn chứng cho sự lựa chọn của mình là câu hỏi giáo viên phải hoàn thành khi tập huấn mô đun 9.

1. Phiếu giao nhiệm vụ module 9

ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MINH HỌA

Tiêu chí

Không

Dẫn chứng

1. Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí cần thiết không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu tích hợp vào bài dạy hợp lí cần thiết vì nó chuyển tải được nội dung bài học cho học sinh. Thông qua học liệu học sinh nắm tốt hơn.

2. Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập vì học liệu đảm bảo với nội dung bài học của tiết học.

3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức học sinh hoạt động không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu phù hợp với cách thức học sinh hoạt động vì học sinh được quan sát hình ảnh, được thảo luận và nêu ý kiến, bổ xung ý kiến bằng những việc làm cụ thể của bản thân.

1. Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

x

Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu được mô tả cụ thể rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực vì học sinh được tự suy nghĩ và nêu ý kiến cá nhân.

2. Phiếu giao nhiệm vụ module 9 môn Toán

Tiêu chí

Không

Dẫn chứng

1.Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài học có hợp lí, cần thiết không?

2.Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập khổng?

X

X

GV sử dụng CNTT vào bài giúp HS thực hiện đuọc các yêu cầu cần đạt của bài học, tạo ra được sản phẩm.

3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức HS hoạt động không?

X

Phần mềm ứng dụng giúp GV chuyển đổi, xử lí hình ảnh tạo nên sự hứng thú cho HS, HS dễ dàng thực hiện được các hoạt động hỏi đáp, thảo luận.

4. Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

X

Các video sử dụng khá rõ, đảm bảo tính trực quan.

Phầm mềm trình chiếu rõ ràng, hiệu ứng tốt giúp phát huy các kỹ thuật dạy học

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 module 9 dành cho các giáo viên tham khảo để hoàn thành tập huấn mô đun 9 đạt kết quả cao nhất và tiết kiệm thời gian, công sức.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
22 93.627
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • 0948482227
    0948482227

    sao ko co mon GDTC?

    Thích Phản hồi 17:47 03/12