(Bản 2) Phân phối chương trình Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo file Word

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo 2024-2025 - Mẫu kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 9 bộ sách Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ dưới đây là mẫu PPCT sách Mĩ thuật lớp 9 CTST bản 2 sẽ giúp các thầy cô nắm được tiến trình dạy học môn Mĩ thuật 9 CTST trong năm học 2024-2025. Sau đây là file word phân phối chương trình Mĩ thuật 9 CTST, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 9 CTST

STT

(1)

Tên Chương/Chủ đề/ (2)

(Tên chương/chủ đề có thể tách thành cột riêng nếu chương/chủ đề không trùng với bài, gồm nhiều bài)

Tên bài (3)

Số tiết (4)

(Nếu có sự phân biệt giữa chương/chủ đề/bài thì cột này chỉ ghi số tiết của bài)

Ghi chú (5) (Thể hiện tính liên thông, tích hợp với các môn học khác)

1

NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI THẾ GIỚI

Bài 1: Trào lưu nghệ thuật đương đại thế giới

2

Bài 2: Tác phẩm nghệ thuật đương đại

2

2

SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG

Bài 3: Vẻ đẹp ngành y

2

Bài 4: Thiết kế truyền thông y tế

2

3

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Bài 5: Kiến trúc đô thị

2

Bài 6: Vẻ đẹp của người công nhân xây dựng

2

4

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Bài 7: Hình tượng bộ đội trong sáng tạo mĩ thuật

2

Bài 8: Biển đảo Việt Nam

2

Trưng bày cuối học kì I

1

5

NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

Bài 9: Đặc điểm nghệ thuật đương đại Việt Nam

2

Bài 10: Thiết kế đương đại Việt Nam

2

6

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Bài 11: Thiết kế tờ gấp giới thiệu nghệ thuật biểu diễn

2

Bài 12: Nghệ thuật múa rối nước

2

7

MĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Bài 13: Nghệ thuật gốm đương đại

2

Bài 14: Thiết kế bao bì sản phẩm

2

8

HƯỚNG NGHIỆP

Bài 15: Ngành nghề thuộc lĩnh vực Mĩ thuật ứng dụng

2

Bài 16: Đặc trưng của một số ngành nghề liên quan

đến Mĩ thuật ứng dụng

2

Trưng bày cuối năm

2

Tổng cộng

35

Để tải kế hoạch dạy học Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo file word mời các bạn sử dụng nút tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo các nội dung khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 54
0 Bình luận
Sắp xếp theo